مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:6 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

160

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص دینامیکی مکانیکی پلی پروپیلن

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 موادی که ترکیبی از میرایی و سفتی بالا دارند در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد توجه هستند. در تحقیق حاضر خواص میرایی و سفتی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن / کربنات کلسیم مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور پراکندگی بهتر نانوذرات کربنات کلسیم در ماتریس پلی پروپیلن, نانوذرات اولیه با یک تک لایه از اسید استایریک روکش شدند. تمامی ترکیب ها شامل 5, 10, 20 و 30 درصد وزنی از نانوذرات در یک اکسترودر دوپیچه همسوگرد مخلوط شدند و به کمک دستگاه پرس داغ به شکل صفحه, و سپس توسط پانچ پنوماتیک به صورت نمونه های کشش استاندارد درآمدند. خواص کششی نمونه ها به صورت تجربی بررسی شد. برای بررسی خواص دینامیکی مکانیکی نمونه ها از آزمون DMTA استفاده شد و ساختار شناسی ترکیب ها نیز به کمک SEM انجام شد. تصاویر SEM پراکندگی مناسب نانوذرات کربنات کلسیم روکش شده با تک لایه از اسید استایریک را تایید کرد. نتایج آزمون کشش نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانوذرات, استحکام کششی کاهش, و مدول افزایش می یابد. با توجه به نتایج آزمون DMTA, با افزایش نانوذرات کربنات کلسیم خواص میرایی نمونه ها بهبود می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID