video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,202

دانلود:

231

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی انواع سردرد در 300 مورد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا همدان در سال 1377

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 37

چکیده

 سردرد به عنوان یک بیماری, روزانه تعداد زیادی از افراد را به مراکز درمانی هدایت می کند. بنابراین با شناخت علل ایجاد کننده آن می توان برخورد صحیح تری با این افراد داشت. بنحوی که فرد بتواند به فعالیت روزمره خود ادامه دهد. هدف از این پژوهش تعیین فراوانی انواع سردرد در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و بخش مغز و اعصاب همدان در سال 1377 با توجه به خصوصیات سردرد و استفاده از آزمایشات تکمیلی جهت رد یا تایید تشخیص داده شده, بود.در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود. 300 نفر از بیماران با شکایت اصلی سردرد به طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پس از تهیه پرسشنامه, اطلاعات از طریق مصاحبه از بیمار گرفته شد و در آن ثبت گردید. پرسشنامه بعنوان پرونده بیمار تلقی گشته و از کلیه بیماران حداقل یک EEG, CT-Scan بعمل آمد و در صورت لزوم آزمایشهای دیگر نیز انجام شد و نهایتا تشخیص گذاشته شد.از موارد مطالعه 73% زن و 27% مرد بودند. متوسط سنی حدود 36 سال و انحراف معیار منحنی آن 16 سال بدست آمد. در مجموع شایعترین نوع سردرد, سردرد تنشی (33%) بود و پس از آن سردرد میگرنی قرار گرفت. حدود 16% سردردها بعلل مختلف ارگانیک بود که شایعترین این علل هیپرتانسیون (21%) و پس از آن آرتروز گردن (15%) تعیین گردید.در این مطالعه با استفاده از الگوریتم سردرد و رد علل دیگر توسط آزمایشات تکمیلی, زمینه جهت آغاز تغییر رویکرد سردرد بدست آمده از نظر گرفتن خصوصیات سردرد و مقایسه این خصوصیات با تشخیص آنها می تواند کمک کننده پزشکان در تغییر و بهبود رویکردهای قبلی به انواع سردرد باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عظیمیان، مجتبی، و حاتمی، سعید. (1380). بررسی فراوانی انواع سردرد در 300 مورد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا همدان در سال 1377. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(2 (مسلسل 20))، 34-37. SID. https://sid.ir/paper/17902/fa

  Vancouver: کپی

  عظیمیان مجتبی، حاتمی سعید. بررسی فراوانی انواع سردرد در 300 مورد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا همدان در سال 1377. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(2 (مسلسل 20)):34-37. Available from: https://sid.ir/paper/17902/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی عظیمیان، و سعید حاتمی، “بررسی فراوانی انواع سردرد در 300 مورد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و بخش مغز و اعصاب بیمارستان سینا همدان در سال 1377،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 2 (مسلسل 20)، pp. 34–37، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17902/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی