مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1392 | دوره:13 | شماره:5 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

399

دانلود:

178

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی پارامترهای مودال سازه تحت بار محیطی با استفاده از آنالیز پاسخ

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 73

چکیده

 بسیاری از سازه های موجود در محیط پیرامون ما, نظیر پل ها, ساختمان ها و غیره, تحت نیروهای محیطی قرار دارند. تحلیل دینامیکی چنین سازه هایی به منظور طراحی دقیق و تعمیر و نگهداری آنها ضروری می باشد. آنالیز مودال می تواند, به عنوان ابزاری قدرتمند, بخش مهمی از تحلیل دینامیکی را که یافتن پارامترهای مودال می باشد, انجام دهد. اما وجود مشکلاتی نظیر ناشناخته بودن نیروهای محیطی و دشوار یا غیرممکن بودن اندازه گیری آنها منجر به استفاده از روش های آنالیز مودال محیطی شده است که صرفا با اندازه گیری پاسخ, پارامترهای مودال را محاسبه می کنند. در این مقاله, پارامترهای مودال یک سازه تحت بار محیطی با استفاده از آنالیز پاسخ تخمین زده شده است. بدین منظور, در محیط شبیه سازی, پارامترهای مودال یک تیر دو سر گیر با استفاده از روش تجزیه فرکانسی محاسبه و با نتایج اجزای محدود مقایسه شده است. سپس به منظور مطالعه تجربی, آزمایش های مودال کلاسیک و محیطی بر روی یک نمونه پل که تحت بار محیطی قرار دارد, انجام و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج عددی و تجربی, دقت مناسب روش را در تخمین پارامترهای مودال سازه نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID