مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,445

دانلود:

346

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن / خاک رس و پلی اتیلین / خاک رس

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 90

چکیده

 در این تحقیق, نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن و پلی اتیلن محتوای نانوذرات خاک رس (0 تا 7 درصد وزنی) و سازگار دهنده های PP-g-MA و PE-g-MA (3 درصد وزنی) با به کارگیری اکسترودر دوپیچه و قالب گیری تزریقی تولید شد. شکل شناسی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی FESEM مطالعه شد. خواص مکانیکی نمونه های مختلف به وسیله تست های کشش و ضربه آیزود مطالعه شد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد افزودن نانوذرات خاک رس بهPP  و LLDPE باعث افزایش استحکام کششی, استحکام تسلیم, مدول کششی و کاهش استحکام ضربه و کرنش شکست ترکیبات نسبت به پلیمر خالص می شود. طراحی آزمایش ها, تحلیل آماری و بهینه سازی خواص مکانیکی به کمک نرم افزار مینی تب 16 و روش طراحی مخلوط انجام شد. نتایج نشان داد بین ترکیب های بر پایه پلی پروپیلن و پلی اتیلن به ترتیب ترکیب شامل 3.96 و 2.12 درصد خاک رس بهترین خواص مکانیکی را داراست. ترکیب های شامل PP مدول کششی بهتر و ترکیب های شامل LLDPE استحکام ضربه بهتری دارند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فروغ فرد، ابوطالب، پورکمالی انارکی، علی، و قاسمی، اسماعیل. (1392). مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن / خاک رس و پلی اتیلین / خاک رس. مهندسی مکانیک مدرس، 13(5)، 83-90. SID. https://sid.ir/paper/178988/fa

Vancouver: کپی

فروغ فرد ابوطالب، پورکمالی انارکی علی، قاسمی اسماعیل. مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن / خاک رس و پلی اتیلین / خاک رس. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1392؛13(5):83-90. Available from: https://sid.ir/paper/178988/fa

IEEE: کپی

ابوطالب فروغ فرد، علی پورکمالی انارکی، و اسماعیل قاسمی، “مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن / خاک رس و پلی اتیلین / خاک رس،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 13، no. 5، pp. 83–90، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178988/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی