مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک مدرس | سال:1391 | دوره:12 | شماره:6 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:123

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

321

دانلود:

92

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اجزای محدود و آزمایش در فرایند ماشینکاری با ارتعاش اولتراسونیک یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار اینکونل 738

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 123

چکیده

 در این مقاله, ماشینکاری ارتعاشی یک جهته و بیضوی بر روی قطعه کار سوپر آلیاژ اینکونل 738 تحت فرکانس اولتراسونیک بررسی شد. ابتدا توسط نرم افزار اجزاء محدود ام اس سی- مارک, فرایندها مدل سازی شدند و ارتعاش اولتراسونیک بر ابزار صلب در جهت سرعت برشی برای فرایند ماشینکاری ارتعاشی یک جهته و در جهت سرعت برشی و عمق برش برای فرایند ماشینکاری ارتعاشی بیضوی اعمال گردید. تحلیل نیرو انجام و تاثیر هر کدام از فرایند ها بر نیروی ماشینکاری بررسی گردید. سپس آزمایش های لازم بر روی هر کدام از فرایندها توسط دستگاه تراش سی ان سی بسیار دقیق و ابزار الماس تک کریستال انجام شد و نتایج آزمایش با اجزاء محدود مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که روند تغییرات روش تحلیل اجزای محدود با آزمایش های انجام شده مشابه می باشد. همچنین مزیت های فرایند ماشینکاری ارتعاشی بیضوی بر روی قطعه کار سوپر آلیاژ اینکونل 738 مانند دیگر مواد شامل مس, آلومینیوم و تنگستن به تایید رسید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID