مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,847

دانلود:

236

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تجربی جریان هوا در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی در حالت های دمنده و مکنده

صفحات

 صفحه شروع 42 | صفحه پایان 51

چکیده

 طرح تونل باد عمودی که برای عملیات سقوط آزاد طراحی شده است دارای دیفیوزر به شکل ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی می باشد. لذا زاویه صفحه های دیفیوزر فوق متقارن نبوده و دارای زاویه های 3.43 و 10.66 درجه می باشد. پیش بینی افت فشار و همچنین بررسی جدایش جریان هوا در این دیفیوزر برای طراحی تونل باد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق مدل 7.8 درصد دیفیوزر اصلی ساخته شده و جریان هوا در دیفیوزر فوق در حالت های دمنده و مکنده با استفاده از فشارسنج های الکترونیکی, مورد بررسی قرار گرفته است. افت فشار دیفیوزر فوق اندازه گیری شده و با نتایج افت فشار دیفیوزر دایره به مربع که نزدیک به دیفیوزر مورد آزمایش است, مقایسه شده است. برای پیش بینی افت فشار دیفیوزر فوق, باید زاویه صفحه بزرگتر را در معادلات نیمه تجربی استفاده نمود و استفاده از زاویه معادل دیفیوزر مناسب نیست. همچنین با بررسی ضریب بازیافت فشار مشخص شد که جدایش قابل توجهی در دیفیوزر فوق اتفاق نیافتاده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اردکانی، محمدعلی، و پرپنچی، سیدمرتضی. (1391). مطالعه تجربی جریان هوا در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی در حالت های دمنده و مکنده. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 42-51. SID. https://sid.ir/paper/178592/fa

  Vancouver: کپی

  اردکانی محمدعلی، پرپنچی سیدمرتضی. مطالعه تجربی جریان هوا در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی در حالت های دمنده و مکنده. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):42-51. Available from: https://sid.ir/paper/178592/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی اردکانی، و سیدمرتضی پرپنچی، “مطالعه تجربی جریان هوا در یک دیفیوزر با مقطع ورودی 8 ضلعی و خروجی 4 ضلعی در حالت های دمنده و مکنده،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 42–51، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178592/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی