مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,089

دانلود:

267

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی اثر تعداد طبقات بر عملکرد میکروشیر تسلا و مقایسه با میکروشیر نازل-دیفیوزری

صفحات

 صفحه شروع 124 | صفحه پایان 135

چکیده

 در این مطالعه, اثر تعداد طبقات بر روی عملکرد میکروشیر تسلا بررسی شده است. بدین منظور, چیدمان های مختلف شامل میکروشیرهای یک تا چهار طبقه به صورت عددی بررسی شدند. از یکسوکنندگی به عنوان معیار اصلی جهت ارزیابی عملکرد شیرها استفاده شد. از محاسبات دوبعدی و حالت پایای جریان سیال استفاده شد که وابستگی شدید یکسوکنندگی به عدد رینولدز و افت فشار را آشکار ساخت. نتایج نشان داد که در شرایط جریان یکسان میانگین یکسوکنندگی میکروشیر دو طبقه تقریبا 1.32 برابر حالت تک طبقه است. طبقات بیشتر پیچیدگی را افزایش می دهند و یکسوکنندگی را به میزان قابل ملاحظه ای تغییر نمی دهند. این گونه نتیجه گرفته شد که حالت دو طبقه از شیر تسلا در بین چیدمان های مورد بررسی بهترین گزینه است. چیدمان دو طبقه از این شیر در میکروپمپ بدون دریچه ضمن فشردگی, قابلیت سازگاری در کاربردهای مختلف را دارد. همچنین, عملکرد میکروشیر دوطبقه در سه اندازه متفاوت با یک نمونه میکروشیر نازل-دیفیوزری مقایسه شد. مقایسه ها که بر اساس محاسبه مقدار یکسوکنندگی در گستره قابل کاربردی ای از عدد رینولدز انجام شد, نشان داد که یکسوکنندگی بر حسب عدد رینولدز مستقل از اندازه شیر است. هم چنین برتری شیر تسلا در اعداد رینولدز بالاتر و ضعف این نوع شیر در اعداد رینولدز پایین تر نشان داده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، کاظم، کلاهدوز، محمدابراهیم، شیرانی، ابراهیم، و شفیعی، محمدبهشاد. (1391). بررسی عددی اثر تعداد طبقات بر عملکرد میکروشیر تسلا و مقایسه با میکروشیر نازل-دیفیوزری. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 124-135. SID. https://sid.ir/paper/178591/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده کاظم، کلاهدوز محمدابراهیم، شیرانی ابراهیم، شفیعی محمدبهشاد. بررسی عددی اثر تعداد طبقات بر عملکرد میکروشیر تسلا و مقایسه با میکروشیر نازل-دیفیوزری. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):124-135. Available from: https://sid.ir/paper/178591/fa

  IEEE: کپی

  کاظم محمدزاده، محمدابراهیم کلاهدوز، ابراهیم شیرانی، و محمدبهشاد شفیعی، “بررسی عددی اثر تعداد طبقات بر عملکرد میکروشیر تسلا و مقایسه با میکروشیر نازل-دیفیوزری،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 124–135، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178591/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی