مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

838

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه عددی میزان اهمیت مقاومت انتقال جرم برون ذره ای در مدلسازی محیط متخلخل بستر چیلرهای جذب سطحی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 29

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد چیلر باید بستر ماده متخلخل جاذب را با استفاده از معادلات حاکم و فرضیات مناسب مدلسازی کرد. یکی از فرض هایی که تاثیر زیادی در حجم محاسبات دارد و معادلات حاکم بر بستر را ساده تر می کند فرض فشار یکنواخت برای بستر است. برای برخی شرایط مدلسازی بایستی مقدار فشار در بستر محاسبه شود و در واقع نمی توان از مقاومت انتقال جرم برون ذره ای صرف نظر کرد, اما در برخی شرایط می توان فرض فشار یکنواخت در بستر را در نظر گرفت و حجم معادلات را تا حد زیادی کاهش داد. در این مطالعه با مقایسه معادلات حاکم در دو حالت فشار یکنواخت و فشار غیر یکنواخت, یک عدد بدون بعد معرفی شده و با مقایسه نتایج, یک مقدار حدی برای آن بدست آمده است. با استفاده از این پارامتر قبل از شروع مدلسازی می توان پیش بینی کرد که آیا نیاز به محاسبه توزیع فشار در بستر وجود دارد یا می توان از مقاومت انتقال برون ذره ای صرف نظر کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهدوی خواه، مهدی، و نیازمند، حمید. (1391). مطالعه عددی میزان اهمیت مقاومت انتقال جرم برون ذره ای در مدلسازی محیط متخلخل بستر چیلرهای جذب سطحی. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 19-29. SID. https://sid.ir/paper/178590/fa

  Vancouver: کپی

  مهدوی خواه مهدی، نیازمند حمید. مطالعه عددی میزان اهمیت مقاومت انتقال جرم برون ذره ای در مدلسازی محیط متخلخل بستر چیلرهای جذب سطحی. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):19-29. Available from: https://sid.ir/paper/178590/fa

  IEEE: کپی

  مهدی مهدوی خواه، و حمید نیازمند، “مطالعه عددی میزان اهمیت مقاومت انتقال جرم برون ذره ای در مدلسازی محیط متخلخل بستر چیلرهای جذب سطحی،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 19–29، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178590/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی