مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

684

دانلود:

233

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی بهینه، ساخت و آزمایش یک راه رونده دوپای غیرفعال: اثر پارامترهای ساختاری بر بازده، پایداری، عبور از پستی و بلندی

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 68

چکیده

 راه رونده های غیرفعال, ربات هایی هستند که بر روی شیب های کوچک, می توانند حرکت سیکلی پایداری شبیه راه رفتن را بدون کنترل خارجی, داشته باشند. این مفهوم در دهه 90 میلادی توسط مک گیر معرفی شد. در سال های اخیر تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. با توجه به تازگی موضوع, تاثیر پارامترهای ساختاری بر حرکت راه رونده و بهینه سازی آن ها و شبیه سازی نرم افزاری با هدف تعریف روند طراحی و ساخت مدل و انجام آزمایش های عملی, می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در کار حاضر, با گسترش ساده ترین مدل راه رونده, مدلی نزدیک تر به مدل قابل ساخت در نظر گرفته شده, سپس با تغییر پارامترهای ساختاری, میزان اثر بر بازده, پایداری و توانایی عبور از پستی و بلندی راه رونده و محدوده بهینه آن ها بررسی شده است. نشان داده می شود شعاع کف و مکان مرکز جرم پاها بیشترین تاثیر را بر پارامترهای حرکتی مدل دارد. پس از مقایسه نتایج با بررسی های مشابه پیشین و شبیه سازی در نرم افزار آدامز, روند ساخت مدلی بهینه به روش الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. در انتها با تعریف پنج مرحله آزمایش, نشان داده شد که در کنار بهینه یابی پارامترهای ساختاری, بررسی دقیق تر برخوردها برای دست یابی به حرکت بهینه بسیار مهم است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ساداتی، سیدمحمدهادی، نراقی، مهیار، و اوحدی همدانی، عبدالرضا. (1391). طراحی بهینه, ساخت و آزمایش یک راه رونده دوپای غیرفعال: اثر پارامترهای ساختاری بر بازده, پایداری, عبور از پستی و بلندی. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 52-68. SID. https://sid.ir/paper/178588/fa

  Vancouver: کپی

  ساداتی سیدمحمدهادی، نراقی مهیار، اوحدی همدانی عبدالرضا. طراحی بهینه, ساخت و آزمایش یک راه رونده دوپای غیرفعال: اثر پارامترهای ساختاری بر بازده, پایداری, عبور از پستی و بلندی. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):52-68. Available from: https://sid.ir/paper/178588/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمدهادی ساداتی، مهیار نراقی، و عبدالرضا اوحدی همدانی، “طراحی بهینه, ساخت و آزمایش یک راه رونده دوپای غیرفعال: اثر پارامترهای ساختاری بر بازده, پایداری, عبور از پستی و بلندی،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 52–68، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178588/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی