مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

999

دانلود:

270

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پلاسمایی بر کارایی ایرفویل NLF0414 در زوایای حمله پس از واماندگی

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 116

چکیده

 یکی از روش های نوین در زمینه کنترل فعال جریان, استفاده از عملگر پلاسمایی است که بوسیله تزریق ممنتوم به لایه مرزی, سبب جلوگیری از وقوع پدیده جدایش می شود. هدف از این تحقیق, شبیه سازی عددی و تجربی ایرفویل NLF0414 تحت تاثیر نیروهای حجمی حاصل از عملگر پلاسمایی می باشد. برای این منظور, ایرفویل مذکور تحت جریان هوای عبوری با سرعت 25 m/s و زوایای حمله مختلف, در دو حالت حضور و عدم حضور عملگر پلاسمایی به هر دو صورت عددی و تجربی شبیه سازی می شود تا میزان و چگونگی تاثیر حضور عملگر پلاسمایی بر روی جریان به خوبی بررسی شود. این بررسی نشان داد که حضور عملگر پلاسمایی بر روی سطح ایرفویل و در نزدیکی شروع جدایش سبب جابجا شدن نقطه جدایش از x=16 mm به x=41 mm در زاویه حمله 18 درجه می شود. این میزان تاخیر در شروع جدایش بر روی سطح ایرفویل سبب افزایش 35 درصدی نسبت ضریب نیروی برا به ضریب نیروی پسا و یا در حقیقت بازده ایرفویل در این زاویه حمله می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلماسی، عاطفه، شادآرام، عبداله، میرزایی، مسعود، و سیدشمس طالقانی، سیدآرش. (1391). بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پلاسمایی بر کارایی ایرفویل NLF0414 در زوایای حمله پس از واماندگی. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 104-116. SID. https://sid.ir/paper/178586/fa

  Vancouver: کپی

  سلماسی عاطفه، شادآرام عبداله، میرزایی مسعود، سیدشمس طالقانی سیدآرش. بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پلاسمایی بر کارایی ایرفویل NLF0414 در زوایای حمله پس از واماندگی. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):104-116. Available from: https://sid.ir/paper/178586/fa

  IEEE: کپی

  عاطفه سلماسی، عبداله شادآرام، مسعود میرزایی، و سیدآرش سیدشمس طالقانی، “بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پلاسمایی بر کارایی ایرفویل NLF0414 در زوایای حمله پس از واماندگی،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 104–116، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178586/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی