مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

616

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عددی جریان های نیرو محرک MHD به روش جایگزینی موقت نیروهای حجمی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 جریان های نیرو محرک داخلی که در آنها نیروی محرک در مقاطع عرضی کانال دارای توزیع کاملا یکنواخت هستند, حتی اگر توزیع محوری این نیروها غیر یکنواخت باشد, یک میدان سرعت کاملا توسعه یافته ایجاد می کنند. در این صورت می توان نیروی محرک با توزیع غیر یکنواخت محوری را ابتدا به طور موقتی حذف کرده و به جای آن از یک نیروی حجمی معادل اما کاملا یکنواخت در سراسر کانال استفاده نمود. در این حالت اگرچه توزیع و مقدار نیروی محرک تغییر می کند اما پروفیل سرعت حاصله تغییری نخواهد کرد. مزیت چنین کاری این است که حل معادلات در هندسه های سه بعدی را می توان به حل دوبعدی (با معادله پواسون) برای مقطع عرضی کانال تبدیل نمود. پس از معلوم شدن توزیع سرعت در سطح مقطع, می توان بطور معکوس, با ابقای نیروی محوری واقعی, توزیع فشار واقعی را نیز به راحتی محاسبه نمود. یکی از کاربردهای این ساده سازی, شبیه سازی جریان های داخلی MHD است. مطابقت بسیار خوب نتایج این روش حل جدید, با نتایج حاصل از حل سه بعدی, نشان می دهد که روش حاضر می تواند با دقت کافی در حل میدان های سرعت و فشار در شبکه های میکروسیالی بکار رود و هزینه های سنگین تحلیل های سه بعدی را کم نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهره مندی، مصطفی، و میربزرگی، سیدعلی. (1391). شبیه سازی عددی جریان های نیرو محرک MHD به روش جایگزینی موقت نیروهای حجمی. مهندسی مکانیک مدرس، 12(6)، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/178582/fa

  Vancouver: کپی

  بهره مندی مصطفی، میربزرگی سیدعلی. شبیه سازی عددی جریان های نیرو محرک MHD به روش جایگزینی موقت نیروهای حجمی. مهندسی مکانیک مدرس[Internet]. 1391؛12(6):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/178582/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی بهره مندی، و سیدعلی میربزرگی، “شبیه سازی عددی جریان های نیرو محرک MHD به روش جایگزینی موقت نیروهای حجمی،” مهندسی مکانیک مدرس، vol. 12، no. 6، pp. 1–9، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/178582/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی