مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جریان هوای القایی حاصل از آتش سوزی در فضای دو اتاقی به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 85

چکیده

 در این مقاله جریان هوای القایی حاصل از آتش سوزی در یک اتاق و اثرات آن بر اتاق مجاور بررسی می شود. برای این منظور, روش شبیه-سازی گردابه های بزرگ با دو مدل زیرشبکه اسماگورینسکی و یک-معادله ای در دو حالت منبع آتش در مرکز و گوشه اتاق در توان های حرارتی مختلف آتش سوزی, بکار برده می شود. اثرات احتراق, با استفاده از مدل اتلاف گردابه ای اصلاح شده و تابش, با استفاده از مدل جهات گسسته لحاظ شده است. مقایسه نتایج با نتایج تجربی نشان می دهد که هر دو مدل زیرشبکه رفتار تغییرات دما در نواحی مختلف اتاق آتش و اتاق مجاور آن را به خوبی تخمین می زنند اما مدل یک-معادله ای دقت بالاتری نسبت به مدل اسماگورینسکی دارد. میزان اختلاط هوای ورودی به اتاق آتش در حالتی که منبع آتش در مرکز اتاق است بیشتر از زمانی است که منبع, در گوشه قرار دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی