مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات شهر ایرانی اسلامی | سال:1398 | دوره:9 | شماره:35 | صفحه شروع:33 | صفحه پایان:45

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

238

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدقیق نماگرهای مسکن شایسته از دیدگاه مکتب اسلام

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 45

چکیده

 شهر اسلامی یکی از قدیمترین مفاهیم در مطالعات تاریخ و فرهنگ است. شهر اسلامی دارای عناصر متعددی بوده که یکی از مهم ترین آنها خانه/مسکن است. دین اسلام حد اعلای پدیده های مرتبط با انسان را مد نظر دارد, لذا در ساخت وساز مسکن نیز شایسته و مناسب بودن آن همواره مورد تأکید بوده است. در این پژوهش مفهوم «مسکن شایسته اسلامی» برای نخستین بار در متون پژوهشی به کار گرفته می  شود. مسکن شایسته, موضوعی است که در محافل علمی خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته, اما در ایران هنوز اصولی برای آن تعریف نشده است. هر چند در مکتب اسلام اصول کلی برای ساخت یک مسکن شایسته وجود داشته لیکن در دوره مدرن این مهم مورد غفلت واقع گردیده است. از این منظر, پژوهش حاضر با به  کارگیری یک روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی و تطبیق آنها با یکدیگر درصدد استخراج و دسته بندی نماگرهای زمینه ساز مسکن شایسته اسلامی است. نتیجه این پژوهش دستیابی به 27 نماگر است که می تواند در ساخت و سازهای اینده مد نظر قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID