مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نمادشناسی تطبیقی رنگ در شعر و نقاشی پایداری (مطالعه ی موردی: اشعار قیصر امین پور و نقاشی های کاظم چلیپا)

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 70

چکیده

 شعر و نقاشی, ابزار زیبایی آفرین در حوزه ی مقاومت و پایداری اند که تصاویر ذهنیِ بدیع و زیبای هنرمند را انعکاس می دهند. قیصر امین پور (شاعر انقلابی) و کاظم چلیپا (نقاش انقلابی) با خلق مضامین بکر پایداری و القای پیام انقلابی, حس وطن-دوستی و مبارزه با ظلم را در مخاطب برمی انگیزند. بهره گیری این دو هنرمند از عنصر نمادین رنگ-که از ناخودآگاه جمعی هنرمند سرچشمه می گیرد-برای همین منظور است؛ بنابراین, تأثیر فیزیولوژیکی بر مخاطب می گذارد. امین پور و چلیپا با شناختِ ویژگی های روانی رنگ ها, فضای پایداری و انقلابی جامعه را ترسیم کرده و این عنصر را در خدمت محتوا قرار داده-اند. اگرچه شیوه ها ی بهره گیری این دو هنرمند از رنگ متفاوت است؛ اما هدفی مشترک دارند و مفاهیم نهفته ی نماد رنگ در آثارشان مطابقت دارد. هدف از جستار حاضر, بررسی تطبیقی کاربرد رنگ در اشعار پایداری قیصر امین پور و کاظم چلیپا است. برای نیل به این هدف از روش بررسی توصیفی– تحلیلی استفاده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی