video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,023

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر هیپوترمی متوسط بر محور رنین ـ آنژیوتنسین آلدوسترون در موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 9

چکیده

 هیپوترمی در طبیعت به شکل خواب زمستانی دیده می شود و در پزشکی کاربردهایی چون جراحی قلب باز, نگهداری اعضا و بافتهای پیوندی, طب ارتفاعات و طب سالمندان دارد. علیرغم وسعت مطالعات بر روی هیپوترمی بسیاری از اثرات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی آن از جمله تاثیر بر روی تغییرات سیستمهای اندوکرین هنوز کاملا شناخته نشده است. در این مطالعه تاثیر هیپوترمی برعملکرد محوررنین, آنژیوتنسین, آلدوسترون مورد بررسی قرار گرفته است.برای انجام این مطالعه تعداد ده موش صحرایی نر آلبینو نژاد ویستار (با سن متوسط 5 ماهه) که با تزریق داخل صفاقی هیدرات کلرال به مقدار 0.5ml/100gr وزن بدن بیهوش گردیده بودند توسط دستگاه هیپوترمی تحت سرما قرار گرفتند تا دمای بدن آنها به 25 درجه سانتیگراد برسد. سطوح آنژیوتنسین و آلدسترون سرم قبل و بلافاصله بعد از هیپوترمی و سپس به مدت 3 روز هر 24 ساعت یکبار با استفاده از روش رادیوایمنواسی اندازه گیری شد. فعالیت رنین پلاسمایی نیز با استفاده از روش استاندارد بر مبنای اندازه گیری آنژیوتنسین I در دماهای 4 و 37 درجه سانتی گراد ارزیابی شد.بر اساس نتایج بدست آمده معلوم گردید که عوامل یاد شده بلافاصله بعد از هیپوترمی افزایش نشان داده که این افزایش در مورد آنژیوتنسین و آلدوسترون نسبت به گروه کنترل دارای اختلاف معنی داری بود (P<0.03). سپس همه تا سطح پایه کاهش پیدا کردند بجز آلدوسترون که تا 24 ساعت بعد نیز روند افزایشی خود را به صورت معنی دار ادامه داد (P<0.05). بنظر میرسد که هیپوترمی متوسط برفعالیت رنین پلاسمایی, آنژیوتنسین وآلدوسترون اثر تحریکی دارد که نتایج این بررسی این موضوع را تایید می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کوروش آرامی، معصومه، خامنه، سعید، و ضرغامی، نصرت اله. (1383). بررسی تاثیر هیپوترمی متوسط بر محور رنین آنژیوتنسین آلدوسترون در موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 11(1 (مسلسل 31))، 5-9. SID. https://sid.ir/paper/17631/fa

  Vancouver: کپی

  کوروش آرامی معصومه، خامنه سعید، ضرغامی نصرت اله. بررسی تاثیر هیپوترمی متوسط بر محور رنین آنژیوتنسین آلدوسترون در موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1383؛11(1 (مسلسل 31)):5-9. Available from: https://sid.ir/paper/17631/fa

  IEEE: کپی

  معصومه کوروش آرامی، سعید خامنه، و نصرت اله ضرغامی، “بررسی تاثیر هیپوترمی متوسط بر محور رنین آنژیوتنسین آلدوسترون در موشهای بزرگ آزمایشگاهی نر،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 11، no. 1 (مسلسل 31)، pp. 5–9، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17631/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی