video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,548

دانلود:

480

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 14

چکیده

 توسعه سریع و شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و تمرکز روز افزون جمعیت و فعالیت ها در برخی از مناطق, توازن و تعادل منطقه ای را برهم زده است. چنین ویژگی را می توان معلول سیاست های رشد قطبی شدن دانست که در نتیجه آن بخش عمده ای از امکانات کشور در یک یا چند منطقه متمرکز و سایر مناطق از پروسه توسعه باز می مانند. برای ایجاد تعادل مکانی و نظم فضایی, علم برنامه ریزی منطقه ای مطرح و هدف آن رفع نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای می باشد. این مقاله در راستا تمرکز گرایی و تحلیل نابرابری های منطقه ای در سطح ناحیه ای (استان آذربایجان غربی) از نظر امکانات و خدمات در زمینه های مختلف می پردازد. تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که تفاوت توسعه و نابرابری های ناحیه ای در شهرستان های استان آذربایجان غربی به چه اندازه است؟ آیا ارتباطی بین سطح توسعه و نرخ شهرنشینی در کشور وجود دارد؟ روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده که در آن 24 شاخص کمی و کیفی انتخاب و بعد از وزن دهی به آنها با استفاده از روش آنتروپی شانون, 14 شهرستان استان آذربایجان غربی با روش تاپسیس خطی درجه توسعه یافتگی با تعیین رتبه بندی مشخص و سپس با استفاده از ضریب همبستگی ارتباط سطح توسعه با نرخ شهرنشینی در استان بررسی شده است. نتایج تحقیق ضمن ارائه رتبه بندی شهرستان های استان به لحاظ توسعه؛ موید ارتباط معنادار بین سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان با نرخ شهرنشینی آنها دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بهرامی، رحمت اله، و عطار، خلیل. (1390). تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)، 6(16)، 1-14. SID. https://sid.ir/paper/175820/fa

Vancouver: کپی

بهرامی رحمت اله، عطار خلیل. تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)[Internet]. 1390؛6(16):1-14. Available from: https://sid.ir/paper/175820/fa

IEEE: کپی

رحمت اله بهرامی، و خلیل عطار، “تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی،” مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی)، vol. 6، no. 16، pp. 1–14، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/175820/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی