مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) | سال:1386 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

572

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کشتارگاهی بیماری تیلریوز گاوی درشهرستان سنندج

نویسنده

اکرادی لقمان

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 تیلریوز یکی از بیماریهای شایع درمانگاهی و یکی ازعلل مرگ و میر نشخوارکنندگان در مناطق بومی از جمله ایران است. لاشه کشتاری و ضمایم این دامها نیز قابل مصرف نبوده و حذف میشوند. این مطالعه برای تعیین فراوانی آلودگی گاوهای کشتار شده در کشتارگاه سنندج به انگل تیلریا درسال 1385 انجام گرفت. از 252 راس گاو کشتاری که عقده لنفاوی متورم داشتند (تیلریا باعث تورم عقده لنفاوی در گاو می شود) گسترش عقده های لنفی تهیه گردید و فرم شیزونت تک یاخته (اجسام آبی کخ) در آنها جستجو شد.در این مطالعه 26 مورد (10.3%) مثبت بودند. بیشترین تعداد آلودگی به تیلریا در ماههای خرداد (32%),تیر (16%) و مرداد (20%) دیده شد ولی در ماههای بهمن واسفند هیچ موردی مشاهده نگردید. از نظر سن ابتلا, جنس و نژاد دامهای آلوده نیز تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین موارد بیماری درگروه سنی بالای چهار سال (66%) جنس ماده (77%) و نژاد دورگ (54%) دیده شد. ازآنجایی که کشتار دامهای ماده در سنین بالا و پس از عمر اقتصادی آنها می باشد در نتیجه مدت زمان طولانی تری در معرض آلودگی قرار میگیرند و فرصت بیشتری برای بروز بیماری دارند به همین دلیل موارد بیماری در سنین بالا و در جنس ماده بیشتر است. در مورد نژادها نیز نیز علت فراوانی آلودگی در نژاد دورگ این است که مراقبت از دامهای نژاد اصیل بویژه واکسیناسیون و سم پاشی به مراتب بیشتر و دقیقتر از بقیه انجام می گیرد و در صورت ابتلا به بیماری سریعا درمان میشوند. از سوی دیگر دامهای نژاد بومی به بیماریهای انزئوتیک مقاومت بیشتری نشان میدهند و کمتر مبتلا می شوند در نتیجه دامهای نژاد دورگ که نه مراقبت دامهای اصیل را دارند و نه مانند دامهای بومی مقاوم هستند بیشتر به بیماری مبتلا می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID