video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر استرس دمایی در بروز علایم ناشی از باکتری آیروموناس هیدروفیلا در ماهی Capoeta damascina درشرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 34

چکیده

 طی تحقیقات انجام شده در سالهای 83-1382 تعدادی ماهی Capoeta damascina راکه از ماهیان بومی استان کرمان می باشد از رودخانه بافت صید و داخل چند آکواریوم با تراکم یکسان در آزمایشگاه قرار گرفت. آکواریوم ها را به ترتیب در رنجهای حرارتی زیر 10, 10 تا 20, 20 تا 30 و بالاتر از 30 درجه سانتی گراد تنظیم و ماهیان به صورت تصادفی داخل آب قرار داده شد. (یکی از آکواریوم ها در شرایط مناسب دمایی, تراکم 15 قطعه و اکسیژن مناسب قرار گرفت). پس از گذشت 8-5 روز در تعدادی از ماهیان نشانه هایی بصورت خونریزیهای وسیع نامنظم در سطح بدن و بین باله ها, خوردگی باله ها, حرکات غیر عادی, آب آوردگی شکم (ascites) مشاهده گردید. در کالبد گشایی اعضای داخلی نیز تجمع خون و مناطق خونریزی در سطح صفاق دیده شد. نتایج حاصله نشان داد که 80% ماهیانی که در درجه حرارت استرس 20-30 درجه سانتی گراد و بالاتر نگهداری شدند بصورت حاد بیمار و از بافت کلیه, باله های شنای آنها باکتری آیروموناس هیدروفیلا بصورت خالص جدا سازی گردید, درصد ابتلا در بین ماهیانی که به این باکتری آلوده شدند به 100% نیز رسید. در این حالت عامل بیماریزا از بافت و دستگاه گوارش تمام ماهیان جدا سازی گردید. ماهیان موجود در دامنه حرارتی 10 تا 20 درجه سانتی گراد حدود 40% آلوده شدند, اما ماهیانی که در دامنه حرارتی زیر 10 قرار داشتند حدودا 1% دچار آلودگی شدند. از آکواریومی که در شرایط نرمال ذکر شده قرار داشت باکتری آیروموناس ایزوله نگردید. ماهیان جوانتر و با وزن کمتر بیشتر مبتلا شده و حساس تر بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی