video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

700

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی در بز مرخز

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 51

چکیده

 به منظور برآورد اجزاء (کو) واریانس ژنتیکی و محیطی برخی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی از 7673 رکورد مربوط به صفات رشد و وزن بیده یکسالگی بز مرخز استفاده گردید. از رویه GLM برای تعیین اثر عوامل ثابت و متغیرهای کمکی و مشخص کردن مدل نهایی آنالیز استفاده شد و مؤلفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم افزار ASREML بر اساس مدل دام یک و چند متغیره مورد آنالیز قرار گرفتند. از شش مدل دام مختلف برای هر یک از صفات استفاده شد که برای صفات وزن تولد, وزن شیرگیری, وزن شش ماهگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری حیوان و اثر محیط دایمی مادری (مدل 7) و برای وزن نه ماهگی, وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی مدل حاوی اثر ژنتیک افزایشی مستقیم (مدل 1) مناسب بود. وراثت پذیری مستقیم وزن تولد, وزن شیرگیری, وزن شش ماهگی, وزن نه ماهگی, وزن یکسالگی و وزن بیده یکسالگی به ترتیب 0.07±0.22, 0.06±0.18, 0.07±0.20, 0.08±0.35, 0.07±0.29 و 0.03±0.07 برآورد شد. بالاترین همبستگی بین صفات مربوط به وزن شش و نه ماهگی و کمترین همبستگی بین وزن تولد و یکسالگی بود. همچنین بالاترین همبستگی منفی بین صفات وزن شش ماهگی و وزن بیده بود. تحقیق حاضر نشان داد اثرات مادری تأثیر فراوانی در صفات رشد داشته و با افزایش سن نقش اثرات مادری کاهش می یابد و نیز وزن از شیرگیری را میتوان به عنوان معیار مناسب انتخاب برای بهبود صفات رشد در نژاد مرخز پیشنهاد نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کلوندی، افشین، قاضی خانی شاد، علی، و شکرالهی، برهان. (1390). برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی در بز مرخز. پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)، 5(2)، 47-51. SID. https://sid.ir/paper/175589/fa

  Vancouver: کپی

  کلوندی افشین، قاضی خانی شاد علی، شکرالهی برهان. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی در بز مرخز. پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)[Internet]. 1390؛5(2):47-51. Available from: https://sid.ir/paper/175589/fa

  IEEE: کپی

  افشین کلوندی، علی قاضی خانی شاد، و برهان شکرالهی، “برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و وزن بیده یکسالگی در بز مرخز،” پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی)، vol. 5، no. 2، pp. 47–51، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/175589/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.