مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

491

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ساختار جوامع کفزی در تالاب لیپار در استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

شکوری آرش | بخش حوت کریم

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 42

چکیده

 در این تحقیق ساختمان و پویایی جمعیت ماکروبنتوزها در تالاب فوق شور لیپار واقع در 19 کیلومتری شرق چابهار در استان سیستان و بلوچستان موردبررسی قرار گرفت. لذا بدین منظور نمونه برداری از رسوب و عوامل محیطی نظیر دما, شوری, Do و اسیدیته به منظور بررسی جوامع بنتیک, دانه بندی, مواد آلی و سنجش عوامل محیطی در 5 ایستگاه از تالاب لیپار از آذر 1392 تا اردیبهشت 1393 صورت گرفت. میانگین تراکم جمعیت ماکروبنتوز در ایستگاه 3 با تعداد 1441 عدد در مترمربع دارای بیشترین تراکم ماکروبنتوز در 6 ماه نمونه برداری بوده و پس ازآن ایستگاه های 5, 4, 2 و 1 به ترتیب با مقادیر 1043, 580, 141 و 108 عدد در مترمربع بودند. جمعیت ماکروبنتوز با تعداد 1078 عدد در مترمربع در اردیبهشت ماه دارای بیشترین تراکم و سپس ماه های بهمن, اسفند, آذر, دی و فروردین به ترتیب با تعداد 717, 675, 541, 523 و 441 عدد در مترمربع در رتبه های بعدی ازنظر تراکم جمعیت ماکروبنتوز قرار دارند. از بین گروه های ماکروبنتوز فقط سه گروه شیرونومیده, فرامینیفرا و شکم پایان مشاهده گردیدند. در بین عوامل محیطی شوری با میانگین 90± 137 و دما با میانگین 5± 25 دارای نوسانات بالایی می باشند. ضریب همبستگی بین عوامل محیطی و تراکم ماکروبنتوزها تنها بین ذرات شن و ماکروبنتوز همبستگی معنی داری (01/0>P) نشان داد. به نظر می رسد مجموعه ای از شرایط محیطی استرس زا مانند شوری بالا, درجه حرارت بالا, وجود مواد آلی زیاد و ریز بودن ذرات در اکثر ایستگاه های موردمطالعه در تالاب لیپار موجب شده است تا این اکوسیستم یک اکوسیستم تحت استرس بوده و گروه های حساس به استرس های محیطی از محیط حذف شده و گروه های مقاوم به شرایط بد محیطی غالب گشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شکوری، آرش، و بخش حوت، کریم. (1396). بررسی ساختار جوامع کفزی در تالاب لیپار در استان سیستان و بلوچستان. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، 9(33 )، 29-42. SID. https://sid.ir/paper/174977/fa

  Vancouver: کپی

  شکوری آرش، بخش حوت کریم. بررسی ساختار جوامع کفزی در تالاب لیپار در استان سیستان و بلوچستان. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)[Internet]. 1396؛9(33 ):29-42. Available from: https://sid.ir/paper/174977/fa

  IEEE: کپی

  آرش شکوری، و کریم بخش حوت، “بررسی ساختار جوامع کفزی در تالاب لیپار در استان سیستان و بلوچستان،” اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، vol. 9، no. 33 ، pp. 29–42، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/174977/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی