مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

684

دانلود:

501

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بین المللی فریدون کنار

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 78

چکیده

 تالاب بین المللی فریدون کنار در جنوب شرقی مناطق کم ارتفاع دریای خزر قرار دارد و با وسعتی معادل 5427 هکتار در محدوده جغرافیایی 52 درجه و 31 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. نمونه های گیاهی از 6 ایستگاه جمع آوری و به طریق علمی خشک و پرس و با کمک کلیدهای تخصصی شناسایی و شکل زیستی و کوروتیپ آن ها مشخص گردید. در این مطالعه که در سال های 91 تا 92 و در چهارفصل سال انجام گردید, 67 گونه گیاهی متعلق به 62 جنس و 32 خانواده جمع آوری و شناسایی گردید. غنی ترین خانواده های گیاهی در این مطالعه به ترتیب Poaceae با 14 گونه (20 درصد), Asteraceae با 7 گونه (10 درصد) و Papilionaceae با 5 گونه (7 درصد) می باشند. بررسی اشکال زیستی گونه ها در منطقه موردمطالعه نشان می دهد که بیش ترین تعداد مربوط به تروفیت ها با 44 درصد, همی کریپتوفیت ها با 22 درصد و ژئوفیت ها با 13 درصد می باشد. هم چنین مجموعه هیدروفیت (9 درصد), هلوفیت (6 درصد) و هیگروفیت و فانروفیت (3 درصد) گیاهان آبزی منطقه را تشکیل می دهند. ازلحاظ کورولوژیکی نیز 64 درصد گیاهان, چند ناحیه ای هستند. گونه های Phragmites australis, Nympha alba و Typha angustifolia فراوانی بالایی را در منطقه موردمطالعه دارا می باشند. تراکم زیاد گیاهانی چون Phragmites australis و Typha angustifolia بیانگر آلودگی بالای منطقه می باشد چراکه این گیاهان قابلیت جذب آلاینده ها رادارند و می توانند در محیط های آلوده زندگی کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بابازاده، مطهره، جعفری، ناصر، و نقی نژاد، علیرضا. (1394). مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بین المللی فریدون کنار. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، 7(24)، 71-78. SID. https://sid.ir/paper/174894/fa

  Vancouver: کپی

  بابازاده مطهره، جعفری ناصر، نقی نژاد علیرضا. مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بین المللی فریدون کنار. اکوبیولوژی تالاب (تالاب)[Internet]. 1394؛7(24):71-78. Available from: https://sid.ir/paper/174894/fa

  IEEE: کپی

  مطهره بابازاده، ناصر جعفری، و علیرضا نقی نژاد، “مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بین المللی فریدون کنار،” اکوبیولوژی تالاب (تالاب)، vol. 7، no. 24، pp. 71–78، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/174894/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی