مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

896

دانلود:

263

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش ارقام گندم به جذب و اسیمیلاسیون نیترات

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 23

چکیده

 غلظت نیترات در ابتدای فصل رشد در خاک فراوان است. در این صورت در طی فصل پاییز نیتروژن آلی به معدنی تبدیل شده در همین زمان نیز کود نیتروژنه به خاک اضافه می شود. استفاده مطلوب از این مقدار نیتروژن سودمند خواهد بود. به این منظور برخی ارقام گندم از نظر جذب و تحلیل نیترات در یک سری آزمایش به روش آبکشت به مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه ها در دو غلظت نیترات (صفر و یک میلی مولار) در دوره رشدی 26 روزه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر میزان جذب نیترات بین ارقام گندم وجود دارد. ارقام آتیلا و یاواروس, که نیترات بیشتری را جذب کردند, تولید گیاهچه بزرگ تری نمودند, در حالی که ارقام فلات, استار و سراسری 11 که مقدار کمتری نیترات را جذب کرده بودند, گیاهچه کوچک تری به وجود آورند. بر اساس تفاوت ارقام از نظر توان گیاهچه, نتایج نشان داد که گروه اول ارقام آتیلا, چن آلتر, سراسری 20, یاواروس و سراسری 11 دارای کارایی فیزیولوژیکی بیشتری در استفاده از نیترات بودند. میزان ماده خشک تولید شده توسط ارقام این گروه با توجه به میزان نیترات جذب شده بیشتر بود. به طورکلی می توان گفت که تفاوت های ژنتیکی در جذب نیترات بین ارقام گندم ناشی از تغییر در اندازه گیاه و به ویژه سیستم ریشه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فتحی، قدرت اله، و عنایت قلی زاده، محمدرضا. (1388). واکنش ارقام گندم به جذب و اسیمیلاسیون نیترات. فیزیولوژی گیاهان زراعی، 1(3)، 4-23. SID. https://sid.ir/paper/174401/fa

  Vancouver: کپی

  فتحی قدرت اله، عنایت قلی زاده محمدرضا. واکنش ارقام گندم به جذب و اسیمیلاسیون نیترات. فیزیولوژی گیاهان زراعی[Internet]. 1388؛1(3):4-23. Available from: https://sid.ir/paper/174401/fa

  IEEE: کپی

  قدرت اله فتحی، و محمدرضا عنایت قلی زاده، “واکنش ارقام گندم به جذب و اسیمیلاسیون نیترات،” فیزیولوژی گیاهان زراعی، vol. 1، no. 3، pp. 4–23، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/174401/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی