مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

168

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت های القاعده

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 69

چکیده

 بسیاری از فرایندهای جهانی و همچنین بسیاری از مفاهیم مثل امنیت, تهدیدو ... تحت تاثیر رشد حیرت انگیز و جهان شمول فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند. با توجه به تحولات در این عرصه ها, این نوشتار سعی بر آن دارد که تاثیر و نقش اینترنت را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار فناوری اطلاعات, در فعالیت های گروه القاعده پس از 11 سپتامبر مورد بررسی قرار دهد. از این رو پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این سوال بنیادین است که آیا اینترنت در گسترش فعالیتهای القاعده تاثیر اساسی حیاتی داشته است؟ القاعده چگونه از اینترنت در جهت گسترش فعالیتهای خود استفاده می کند؟ در پاسخ به این پرسش ها بیان خواهیم کرد که اینترنت و فضای مجازی اهمیت حیاتی برای فعالیت های القاعده پیدا کرده است و القاعده با استفاده از اینترنت به سازماندهی نیروهای چند ملیتی و دیگر فعالیت های خود می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی