مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

868

دانلود:

683

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای مفهوم اومانیسم در اندیشه سید حسین نصر و محمد مجتهد شبستری

نویسندگان

فدایی مهربانی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 249 | صفحه پایان 266

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی وجوه معرفت شناختی دو اندیشمند معاصر ایران که می توان نظرات آن دو را به مثابه دو رویکرد متفاوت به مقوله معرفت و شناخت محسوب کرد, می پردازد و از این رهگذر دریافتی که هر یک از دو متفکر نسبت به نقش انسان دارند را مورد توجه قرار می دهد. به میزانی که سید حسین نصر تحت تاثیر قرائت های عرفانی از دین, به سوی وحدت در شناخت و رسیدن به کنه و حقیقت شریعت گرایش دارد, شبستری با ارایه قرائتی امروزین از دین و با در نظر آوردن تعلقات امروزین بشری به عنوان مفروضاتی غیر قابل اغماض, سعی دارد به «نقد قرائت رسمی از دین» پرداخته و تفسیری از شریعت ارایه دهد که حل کننده مشکلات انسان مدرن نیز باشد. این مقاله سعی دارد از نقطه نظری متفاوت, اندیشه های نصر را به عنوان فیلسوفی جهانی که دغدغه های او شامل جامعه ایرانی نیز می شود, با متفکری دیگر که اساسا زاده فکری جامعه ایران معاصر است مقایسه کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فدایی مهربانی، مهدی. (1388). بررسی مقایسه ای مفهوم اومانیسم در اندیشه سید حسین نصر و محمد مجتهد شبستری. علوم سیاسی، -(9)، 249-266. SID. https://sid.ir/paper/173986/fa

  Vancouver: کپی

  فدایی مهربانی مهدی. بررسی مقایسه ای مفهوم اومانیسم در اندیشه سید حسین نصر و محمد مجتهد شبستری. علوم سیاسی[Internet]. 1388؛-(9):249-266. Available from: https://sid.ir/paper/173986/fa

  IEEE: کپی

  مهدی فدایی مهربانی، “بررسی مقایسه ای مفهوم اومانیسم در اندیشه سید حسین نصر و محمد مجتهد شبستری،” علوم سیاسی، vol. -، no. 9، pp. 249–266، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/173986/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی