video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,069

دانلود:

271

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه ای Anodont cygnea و رسوبات تالاب انزلی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 58

چکیده

 تالاب انزلی یک تالاب بین المللی در شمال ایران بوده و دارای شرایط اکوسیستمی ویژه برای پرورش و رشد انواع آبزیان می باشد. بنابراین پایش آن بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر این تالاب در معرض تهدید آلاینده های نفتی و فلزات سنگین موجود در پساب های صنعتی حوزه آبریز قرار دارد. با توجه به امکان انتقال آلودگی هایی نظیر فلزات سنگین از طریق زنجیره غذایی, همراه با افزایش غلظت این آلاینده ها (Bioaccumulation), مصرف آبزیان آلوده تالاب توسط انسان می تواند خطرات جدی را به همراه داشته باشد. در این پروژه نسبت به تعیین آلاینده های نیکل و وانادیوم که دو فلز سنگین شاخص آلودگی نفتی هستند اقدام شد. نمونه برداری از رسوب و یکی از گونه های بومی تالاب انزلی یعنی دوکفه ای Anodont cygnea در ایستگاه های موسوم به (ماهروزه و سلکه) و در دو فصل خشک و مرطوب (اواخر خرداد و اواخر شهریورماه) سال 1389 صورت گرفت, نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و بعد از آماده سازی و انجام آنالیزهای شیمیایی با استفاده از روش جذب اتمی, فلزات سنگین Ni و V در آنها تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقدار وانادیوم در بافت نرم دوکفه ای و رسوب, به ترتیب در محدوده حداقل و حداکثر 0.3243 میکروگرم در گرم ND(not detected)- و 306.9603-2.1796 میکروگرم در گرم بوده و غلظت نیکل در بافت نرم و رسوب به ترتیب در محدوده حداقل و حداکثر 1.3351-0.0231 میکروگرم در گرم و 19.5326-0.4949 میکروگرم در گرم بود. مشاهده می شود که مقادیر نیکل و وانادیوم در رسوب پایین بوده و حتی غلظت نیکل در محدوده ERL هم قرار ندارد در مورد وانادیوم چونERL و ERM برای آن تعریف نشده نمی توان در این خصوص قضاوت کرد. فاکتور تجمع زیستی رسوبی(BASF) نیز در خصوص نیکل و وانادیوم کمتر از یک بود, و این امر حاکی از آن است که انتقال این دو عنصر از رسوب به بدن دوکفه ای بالا نبوده و در بافت نرم آنودونت مقدار آن ها پایین است. نتایج آماری هم (با استفاده از نرم افزار (SPSS 13 نشان داد بین مقادیر نیکل در نمونه آنودونت های ایستگاه ماهروزه, در خرداد و شهریور ماه اختلاف معنی داری وجود داشت (P>0.50). همچنین اختلاف معنی داری در میزان وانادیوم تعیین شده در نمونه آنودونت و رسوب ماهروزه در شهریور ماه دیده شد. علاوه بر آن اختلاف معنی داری در میزان وانادیوم تعیین شده در نمونه آنودونت و رسوب سلکه هم در شهریور ماه وجود داشت (P<0.05). با توجه به نتایج بدست آمده و موارد فوق مشاهده می شود که مقادیر فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در رسوب بیشتر از بافت نمونه آنودونت است. بررسی نتایج انباشت زیستی- رسوبی نیکل و وانادیوم حاکی از آن است که در تمامی نمونه های دوکفه ای مورد آزمایش, عملا انباشت زیستی- رسوبی قابل ملاحظه ای از نیکل و وانادیوم در بافت نرم آنودونت وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلیمی، لیدا، جمیلی، شهلا، اقتصادی عراقی، پیمان، مطلبی، عباسعلی، و ربانی، محمد. (1391). بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه ای Anodont cygnea و رسوبات تالاب انزلی. پژوهش های علوم و فنون دریایی، 7(3)، 47-58. SID. https://sid.ir/paper/173952/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمی لیدا، جمیلی شهلا، اقتصادی عراقی پیمان، مطلبی عباسعلی، ربانی محمد. بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه ای Anodont cygnea و رسوبات تالاب انزلی. پژوهش های علوم و فنون دریایی[Internet]. 1391؛7(3):47-58. Available from: https://sid.ir/paper/173952/fa

  IEEE: کپی

  لیدا سلیمی، شهلا جمیلی، پیمان اقتصادی عراقی، عباسعلی مطلبی، و محمد ربانی، “بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه ای Anodont cygnea و رسوبات تالاب انزلی،” پژوهش های علوم و فنون دریایی، vol. 7، no. 3، pp. 47–58، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/173952/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی