video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,229

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری در مبتلایان به بیماریهای انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 36

چکیده

 هم اکنون در جامعه ما تصویر روشنی از میزان کاربرد صحیح داروهای استنشاقی که از داروهای اصلی در درمان بیماریهای مزمن تنفسی به شمار می روند وجود ندارد. توجه به این نکته که این دسته داروئی, خط اول درمانی را در رفع حملات مرگبار انسداد حاد مجاری تنفسی به خود اختصاص داده اند اهمیت موضوع را نمایان تر می سازد. ضمناً نتیجه چند بررسی مشابه در کشورهای صنعتی, میزان کاربرد صحیح اینگونه داروها را کمتراز 50 درصد نشان داده اند. بنابراین لزوم انجام چنین مطالعه ای در جامعه ما با شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت , ضروری به نظر می رسید. بهمین منظور این مطالعه باهدف تعیین میزان کاربرد صحیح انواع اسپری در مبتلایان به بیماریهای انسدادی ریه در بیمارستان اکباتان همدان انجام گرفت.این مطالعه توصیفی- مقطعی, بر روی 246 بیمار مبتلا به انواع بیماریهای مزمن تنفسی که تحت درمان با یک یا ترکیبی از چند داروی استنشاقی بودند صورت گرفت ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پس از اخذ شرح حال , از بیمار درخواست می شد داروی استنشاقی را استفاده نماید. مشاهدات توسط پزشک ثبت می شد و در پایان به بیمار نحوه صحیح کاربرد دارو آموزش داده می شد.نتایج بررسی, نشان داد که 2/97 درصد بیماران مورد بررسی, دارو را به طور نادرست و تنها 8/2 درصد افراد مورد بررسی اسپری را به طور صحیح استفاده می کرده اند که از میان آنان 1/57 درصد در گروه سنی بالای 61 سال و 4/71 درصد مرد, و بقیه زن بوده اند. 1/57 درصد شغل آزاد داشتند و 7/85 درصد این افراد از اسپری سالبوتامول به تنهایی استفاده کرده اند. در 7/85 درصد افرادی که اسپری را به طور صحیح استفاده می کرده اند فرد آموزش دهنده پزشک بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد درصد افرادی که در مطالعه حاضر دارو را به طور صحیح استفاده کرده اند در مقایسه با نتایج بررسیهای مشابه در کشورهای صنعتی به طور چشمگیری پائین تر می باشد. لذا پیشنهاد می شود نحوه صحیح کاربرد دارو, قبل و حین مصرف اسپری به طور مستمر به بیماران آموزش داده شود .

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نادی، ابراهیم، زراعتی، فاطمه، و بیگ مرادی، علی. (1381). بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری در مبتلایان به بیماریهای انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 9(3 (مسلسل 25))، 31-36. SID. https://sid.ir/paper/17386/fa

  Vancouver: کپی

  نادی ابراهیم، زراعتی فاطمه، بیگ مرادی علی. بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری در مبتلایان به بیماریهای انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1381؛9(3 (مسلسل 25)):31-36. Available from: https://sid.ir/paper/17386/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم نادی، فاطمه زراعتی، و علی بیگ مرادی، “بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری در مبتلایان به بیماریهای انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 9، no. 3 (مسلسل 25)، pp. 31–36، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17386/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )