مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدل سازی در مهندسی
سال:1390 | دوره:9 | شماره:26
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

317

دانلود:

150

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی تست غیر مخرب اولتراسونیک با پروب موج عمودی در اتصال بین ورق کامپوزیت و آلومینیوم توسط اجزای محدود

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 در این تحقیق, عیب یابی اتصال ورق آلومینیوم و ورق کامپوزیت شبیه سازی شده است. برای این منظور, انتشار موج عمودی در لایه ها و اتصال بین آنها که توسط پروب موج عمودی ایجاد می شود, مدل شده است. این شبیه سازی توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS صورت گرفته است. در مدل اجزای محدود سه لایه وجود دارد, که لایه میانی چسب (لایه ای که مورد ارزیابی قرار می گیرد) می باشد. به منظور بررسی تاثیر وجود عیب در خروجی, یک بار مدل به طور کامل و بار دیگر در قسمت اتصال حفره ایجاد می شود. سیگنال های خروجی حاصل از شبیه سازی با خروجی آزمایش که با دستگاه تست غیر مخرب با پروب موج عمودی انجام شده, مقایسه می شود تا صحت شبیه سازی تایید شود. نمونه ساخته شده برای آزمایش, همانند مدل, شامل لایه آلومینیوم متصل به لایه کامپوزیت می باشد. در یک ناحیه خاص در نمونه, تست عدم اتصال انجام می شود تا هم سیگنال ناشی از اتصال کامل و هم سیگنال ناشی از عدم اتصال, مقایسه شود. نتایج به دست آمده از آزمایش کاملا بر نتایج شبیه سازی منطبق می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی