video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,924

دانلود:

290

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری استنشاقی توسط پزشکان، داروسازان و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر همدان

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 47

چکیده

 روش نادرست کاربرد اسپری ها در بین بیماران آسماتیک و افرادی که در تماس نزدیک با آنان هستند مشکل شایعی است که منجر به عدم کنترل مناسب بیماری می شود, بهمین منظور این مطالعه با هدف تعیین میزان کاربرد صحیح اسپری استنشاقی توسط پزشکان, داروسازان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی در سال 1382 انجام گرفت.این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی و تحلیلی می باشد که بروش مشاهده ای بر روی 176 نفر از پزشکان در مقطع فوق تخصص (4 نفر), متخصصین داخلی (16 نفر), پزشکان عمومی (15 نفر), پرستاران (138  نفر) و داروسازان (3 نفر) انجام گرفت. افراد مورد نظر از اهداف طرح اطلاعی نداشتند و مجری طرح بعد از در اختیار گذاشتن اسپری پلاسبو, یک لیوان آب و محفظه آسم یار با حجم بالا (Large Volume Spacer) و دهانی یکبار مصرف از آنان درخواست نمود که نحوه صحیح استفاده از اسپری استنشاقی (MDI) Metered Dose Inhaler را نمایش دهند و سپس بخش ده مرحله ای چک لیست را علامت زده و نهایتا داده های بدست آمده را با استفاده از نرم افزار EPI 6 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.از کل افراد مورد بررسی تنها 6 نفر (4/3%) همه مراحل استفاده صحیح از اسپری را درست انجام دادند که از این میان 3 نفر پزشک و 3 نفر پرستار بودند و هیچیک از داروسازان از مراحل انجام صحیح کار آگاهی نداشتند و در مجموع 170 نفر (6/96%) اطلاع کاملی از کاربرد صحیح اسپری نداشتند. پزشکان بیش از غیر پزشکان اسپری را بطور صحیح بکار بردند (6/8% در مقایسه با 13/2%).این مطالعه نشان داد که درصد افرادی که بطور صحیح از اسپری استفاده می نمایند بطور چشمگیری از نتایج بدست آمده از بررسیهای مشابه در کشورهای صنعتی و حتی برخی از کشورهای منطقه مانند عمان کمتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  نادی، ابراهیم، زراعتی، فاطمه، و اسلامیان، زهرا. (1383). بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری استنشاقی توسط پزشکان, داروسازان و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 11(2 (مسلسل 32))، 43-47. SID. https://sid.ir/paper/17372/fa

  Vancouver: کپی

  نادی ابراهیم، زراعتی فاطمه، اسلامیان زهرا. بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری استنشاقی توسط پزشکان, داروسازان و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1383؛11(2 (مسلسل 32)):43-47. Available from: https://sid.ir/paper/17372/fa

  IEEE: کپی

  ابراهیم نادی، فاطمه زراعتی، و زهرا اسلامیان، “بررسی میزان کاربرد صحیح انواع اسپری استنشاقی توسط پزشکان, داروسازان و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر همدان،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 11، no. 2 (مسلسل 32)، pp. 43–47، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17372/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی