video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,603

دانلود:

318

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول به تفکیک LDL و HDL در بیماران با استروک ایسکمیک بستری در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در طول یکسال (79-1378)

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 24

چکیده

 یکی از عوامل خطرساز آترواسکروز و همچنین استروک ایسکمیک , افزایش چربی های خون است. مطالعات متعددی در مورد تغییرات کلسترول , تری گلیسیرید , LDL وHDL در استروک ایسکمیک صورت گرفته است در این تحقیق تغییرات این متغیرها بر اساس سن, جنس و رابطه آنها با بقیه عوامل خطرساز مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه به این سؤال پاسخ می دهد که آیا بیماران ایرانی با توجه به رژیم غذایی , سن و جنس و فرهنگ خاص خود می توانند با بیماران کشورهای دیگر تفاوتی داشته باشند یا خیر ؟ هدف از این مطالعه بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول(HDL,LDL)در بیماران با استروک ایسکمیک بستری دربخش نورولوژی در طول یکسال (79-1378)است. در این مطالعه نوع تحقیق توصیفی مقطعی است و حجم نمونه 115 نفر از بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری در بخش اعصاب بیمارستان سینا همدان انتخاب شده است. پس از تائید تشخیص, نمونه خون به آزمایشگاه ارسال و نتایج وارد فرم تحقیقاتی شده است و نهایتا" نتایج با نرم افزار EPI6 آنالیز شده است. کلسترول و تری گلیسیرید زیر 200 میلی گرم در دسی لیتر و LDL زیر 130 میلی گرم در دسی لیتر و HDL بالای 35 میلی گرم در دسی لیتر طبیعی و مخالف آن غیر طبیعی محسوب شده است.از بیماران مطالعه شده 54% مرد و 46% زن بودند. اکثریت ساکن شهر و حدود نیمی از بیماران با همی پلژی مراجعه کرده اند. حدود 58% افزایش کلسترول , 49% افزایش LDL و 60% کاهش HDL را نشان دادند. در این مطالعه مشخص گردید که در سنین 68 تا 70 سالگی بیشترین افزایش کلسترول و LDL دیده می شود و این تغییرات در زنان بیشتر از مردان و در بیماران با پر فشاری خون بیشتر دیده می شود. در این مطالعه مشخص شدکه کلسترول ,LDL وHDL در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک تغییرات معنی داری دارد(p< 0.05 ).به طور کلی در جامعه مورد بررسی , پرفشاری خون و هیپرلیپیدمی به صورت افزایش کلسترول LDL و کاهش HDL به عنوان عوامل خطرساز اصلی سکته مغزی ایسکمیک می باشند و تری گلیسیرید نقش چندانی ندارند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مظاهری، شهیر. (1380). بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول به تفکیک LDL و HDL در بیماران با استروک ایسکمیک بستری در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در طول یکسال (79-1378). مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(3 (مسلسل 21))، 20-24. SID. https://sid.ir/paper/17368/fa

  Vancouver: کپی

  مظاهری شهیر. بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول به تفکیک LDL و HDL در بیماران با استروک ایسکمیک بستری در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در طول یکسال (79-1378). مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(3 (مسلسل 21)):20-24. Available from: https://sid.ir/paper/17368/fa

  IEEE: کپی

  شهیر مظاهری، “بررسی تغییرات تری گلیسیرید و کلسترول به تفکیک LDL و HDL در بیماران با استروک ایسکمیک بستری در بخش نورولوژی بیمارستان سینا همدان در طول یکسال (79-1378)،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 3 (مسلسل 21)، pp. 20–24، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17368/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی