مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روش های عددی در مهندسی (استقلال) | سال:1390 | دوره:30 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد روش چندشبکه ای جبری در حل معادله دیفیوژن دوبعدی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 روش های چندشبکه ای, از جمله روش چندشبکه ای جبری, از کاراترین روش های افزایش سرعت همگرایی در الگوریتم های حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای هستند. در کار حاضر, تکنیک های مختلف روش چندشبکه ای جبری برای حل یک معادله دیفیوژن مورد استفاده قرار گرفته است. برای اینکه بتوان مقایسه مناسبی انجام داد, فقط تکنیک های نصب در شبکه مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه بین درشت سازی استاندارد و دو نوع درشت سازی خشن بر اساس الگوریتم RS در حل معادله دیفرانسیل مذکور نشان می دهد که روش درشت سازی استاندارد به همراه میانیابی مستقیم از نظر زمان اجرا مناسبترین انتخاب در این نوع مسائل است. از نظر میزان حافظه نسبی مورد نیاز, ترکیبی از یکی از روش های درشت سازی خشن به همراه میانیابی مستقیم کمترین حجم محاسبات را نسبت به سایر روش ها به خود اختصاص می دهد. به علاوه زمان لازم برای مرحله نصب در این روش کمترین مقدار است. علی رغم این مزیت, بزرگ بودن ضریب همگرایی در این روش موجب افزایش شدید تعداد تکرار و متعاقبا افزایش زمان اجرا در مرحله حل می شود. نتایج نشان می دهد که نسبت طول به عرض احجام کنترل محاسباتی بر نرخ همگرایی اثر محسوسی ندارد اما اندکی باعث افزایش هزینه محاسبات در مرحله نصب و افزایش زمان کل اجرا می شود. با توجه به نتایج حاصله در این تحقیق, به نظر می رسد روش درشت سازی استاندارد به همراه میانیابی مستقیم مناسبترین تکنیک برای روش چندشبکه ای جبری در حل مسائل دیفیوژن دو بعدی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID