video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,009

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین افزایش QT DISPERSION و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 8

چکیده

 بـا توجه به مطالعاتی که اخیرا در مورد اهمیت پیش آگهی دهنـ‏ده (QTD) DISPERSION QT در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد ارائه شده, این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین افزایش QTD و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان در سال 1378 انجام شد .QTD در 30 مورد انفارکتوس حاد میوکارد که مبتلا به فیبریلاسیون بطنی (VF) شده بودند در مقابل 200 مورد که مبتلا به VF نشده بودند در ECG گرفته شده در 24 ساعت اول بعد از انفارکتوس حاد میوکارد با استفاده از خط کش مخصوص (Caliper) محاسبه و مقایسه گردید .نتایج حاکی از آن بود که :افرادی که دچار VF شده بودند QTD بیشتری نسبت به آنها که VF نکرده بودند داشتند. میانگین QTD درVF  اولیه حدود20 هزارم ثانیه بیش ازVF  ثانویه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بود. میانگین QTD در افرادیکه EF کمتر از 40% داشتند درحدقابل توجهی بیشتراز افرادی بودکه EF بیشتر از40% داشتند. در انفارکتوس حاد میوکارد می توان از QTD بعنوان ابزاری ساده , در دسترس و ارزان در تشخیص بیماران High risk در معرض خطر فیبریلاسیون بطنی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نقش تبریزی، بهزاد، و امامی، فرزاد. (1380). بررسی ارتباط بین افزایش QT DISPERSION و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(3 (مسلسل 21))، 5-8. SID. https://sid.ir/paper/17364/fa

  Vancouver: کپی

  نقش تبریزی بهزاد، امامی فرزاد. بررسی ارتباط بین افزایش QT DISPERSION و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(3 (مسلسل 21)):5-8. Available from: https://sid.ir/paper/17364/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد نقش تبریزی، و فرزاد امامی، “بررسی ارتباط بین افزایش QT DISPERSION و فیبریلاسیون بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش CCU بیمارستان اکباتان همدان،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 3 (مسلسل 21)، pp. 5–8، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17364/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی