مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روش های عددی در مهندسی (استقلال) | سال:1391 | دوره:31 | شماره:1 | صفحه شروع:115 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی هیدرودینامیکی پدیده شکست سد در پیچان رودها (مطالعه موردی؛ سد و رودخانه زاینده رود)، مقاله کوتاه

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 126

چکیده

 به دلیل زمان بر بودن و هزینه بالای حل دو بعدی معادلات حاکم بر رفتار سیلاب, اکثر مدل های عددی پدیده شکست سد را به صورت یک بعدی مورد بررسی قرار می دهند و مدل های دوبعدی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل دوبعدی حل معادلات سنت - و نانت, هیدرودینامیک سیلاب ناشی از شکست سد در عبور از خم های متوالی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن با مدل های یک بعدی حل معادلات مقایسه شده است. به منظور بررسی پدیده شکست سد در پیچان رودها در شرایط واقعی, شکست احتمالی سد زاینده رود واقع بر رودخانه زاینده رود به عنوان مطالعه موردی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن اثر خم ها در مسیر سیلاب و نیز توالی خم ها, تاثیر چشم گیری در کاهش مقدار بیشینه سیلاب داشته, بر نحوه پخش سیل در سواحل موثر است و در زمان پخش و حرکت موج به سمت پایین دست نیز تاخیر ایجاد می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID