مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روش های عددی در مهندسی (استقلال) | سال:1391 | دوره:31 | شماره:1 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:28

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل آسیب دو مقیاسی در تخمین عمر قطعات مکانیکی در خستگی پرچرخه

نویسنده

مشایخی محمد

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 28

چکیده

 اخیرا مدل آسیب دو مقیاسی به عنوان یک روش کارا برای تحلیل مسایل خستگی پرچرخه ارایه شده است. در این مدل رفتار ماده در مقیاس میکروسکوپی الاستیک - پلاستیک همراه با آسیب و در مقیاس ماکروسکوپی الاستیک ارزیابی می شود. در این تحقیق, یک آلگوریتم عددی مقاوم - که بتواند میلیون ها سیکل بارگذاری را دنبال کند - برای مدل آسیب دو مقیاسی پیاده سازی می شود. برای بهنگام کردن تنش ها از یک روش صریح استفاده می شود تا پیش بینی زمان شکست برای انواع بارگذاری ها از جمله دوره ای, اتفاقی, مکانیکی و گرمایی - مکانیکی میسر شود. یک لوله استوانه ای تحت بار خستگی گرمایی - مکانیکی و شافت روتور اصلی یک بالگرد با بارگذاری غیرتناسبی به روش آسیب دو مقیاسی مورد بررسی و تحلیل عمر قرار می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID