Start: 2/5/2023 2:56:35 PMEnd: 2/5/2023 2:56:36 PM >> 864

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

470

دانلود:

114

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل رمان سووشون از منظر عناصر حماسی

نویسندگان

رنجبر ابراهیم

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 61

چکیده

 در رمان سووشون موضوعات و جنبه های اجتماعی, تاریخی و حماسی با لحن شاعرانه, در بستر داستانی ساختگی, چنان درهم آمیخته اند که نمونه مقبول هنر داستان نویسی به وجود آمده است. جنبه حماسی این رمان چنان قوتی دارد که می توان آن را در ردیف آثار حماسی مصنوع قرار داد. تجلی روح ملی, وجود ارزش ذهنی, نماینده عقاید مردم بودن قهرمان, لزوم مهرورزی و کین توزی, وجود قدرت فردی شکست ناپذیر یا ابرمرد و هم مرزی با تاریخ از جمله عناصر حماسه اند که در این رمان حضور دارند. قهرمان آن با خصالی از قبیل مهرورزی به مردم و کین توزی با بدخواهان مردم, جستن نفع عام, تعلق به نوع بشر, مقابله با ضد قهرمان و داشتن شرافت در شمار قهرمانان حماسه هاست. قصد دانشور- که آفرینش چنان قهرمانی برخاسته از جهان بینی اوست- به حقیقت شکست ناپذیر نشان دادن ایران است, در زمانی که تهاجم صنعتی و نظامی غرب, بی اثر بودن مطبوعات, آشوب های داخلی, وابستگی ارکان حکومت, غفلت مردم و اولیای دین و فرصت طلبی احزاب زمینه های به خطر افتادن استقلال ایران را فراهم می کنند. قصد این نوشته ذکر مشابهت های این رمان با آثار حماسی, جستن نشانه های حماسه در آن و نهایتا تبیین جنبه حماسی آن است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی