مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات سیاسی و بین المللی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:10
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:140

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

272

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012-2011)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 140

چکیده

 بحرین یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر شرایط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سیاسی, اقتصادی و اجتماعی و همچنین موج بیداری اسلامی- عربی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه, شاهد خیزش مردمی است. در حالی که به ظن نگارندگان این مقاله, دلایل واقعی خیزش مردمی در بحرین, ریشه در عوامل داخلی و ساختاری سیاست و اجتماع در بحرین دارد, عربستان سعودی با خوانشی دیگر و با انگیزه های متفاوتی, در صبحگاه 14 مارس با اعزام نیروی نظامی به مداخله نظامی در بحرین دست زد. آمریکا هم در مقابل این خیزش مردمی, بنا به دلایل گوناگون تا جای ممکن سکوت کرد و در سایر موارد تنها به توصیه گفتگوی ملی بین مخالفان و دولت بحرین و انجام اصلاحات اکتفا کرد. این مقاله در پی پاسخ گویی به سه سوال عمده است. 1) زمینه های خیزش مردمی در بحرین چیست؟ 2) سکوت آمریکا در مقابل بحران بحرین بر اساس چه منطقی توجیه پذیر است؟ 3) انگیزه های عربستان سعودی از مداخله نظامی در بحرین کدامند؟ فرضیه اصلی مقاله به شرح ذیل می باشد:مبارزه بر سر قدرت و منافع ملی در سطح کلان و منطقه ای برای آمریکا و در سطح منطقه ای و داخلی (ملی) برای عربستان, بن مایه رفتار آمریکا و عربستان در بحرین است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل اصلی خیزش مردمی در بحرین شکاف بین دولت و ملت به واسطه توزیع نامناسب ثروت, قدرت و منزلت می باشد. آمریکا به دنبال استمرار تسلط هژمونیک در نظام بین الملل از طریق کنترل شریان های انرژی در منطقه استراتژیک خلیج فارس, تداوم پیوندهای امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از راه حضور نظامی و تعارض با جمهوری اسلامی ایران است. در یک کلام, قدرت و منافع ملی منطق سیاست آمریکا در بحرین را تبیین می نماید. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی عربستان و به تبع آن ترس از تسری دموکراسی به داخل عربستان در کنار رقابت و تعارض منطقه ای با ایران, انگیزه های عمده ریاض در قضیه بحرین محسوب می شوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی