Start: 2/7/2023 2:46:27 PMEnd: 2/7/2023 2:46:28 PM >> 954

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روند اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیرآن بر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 188

چکیده

 ترکیه در چند دهه اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در  24آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد, روندی که به یک دوره 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط, معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا, اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی, اقتصادی, فرهنگی, قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات, در چارچوب روش توصیفی - تحلیلی, با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا, این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساسا غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی