مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات سیاسی و بین المللی | سال:1391 | دوره:4 | شماره:11 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 59

چکیده

 این مقاله مجموعه توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند, تا نشان دهد, ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش, با توجه به رویکرد ساختار - کارگزار, به رابطه تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال, در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها, نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان, هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده نزدیک کشور, در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده نفت و گاز مطرح کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID