مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات سیاسی و بین المللی | سال:1390 | دوره:3 | شماره:8 | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 79

چکیده

 این مقاله به بررسی راهبرد امنیتی آمریکا در قبال عربستان سعودی از جنگ سرد تا پس از 11 سپتامبر 2001 و متاثر از وقایع و قیام های کنونی منطقه خاورمیانه می پردازد. آنچه به دوستی و همکاری و حتی نوعی اتحاد آمریکا با عربستان در این دوران مشهور است, خالی از تنش های جدی نبوده است. انتظارات عربستان در مورد دریافت اسلحه و عدم حمایت آمریکا از اسراییل و انتظارات آمریکا مبنی بر رعایت حقوق بشر در عربستان و تامین پایگاه های هوایی برای ارتش آمریکا از سوی سعودیها و نیز مساله تامین نفت از عواملی بوده است که روابط دوستی و همکاری را دچار بحرانهای شدید می کرده است. بر خلاف ظواهر, رابطه جنگ سردی آمریکا با عربستان در چارچوب ترکیبی از رئالیسم- ایده آلیسم, و ناگزیر از تضاد این ترکیب, غالبا دستخوش بحران بوده است. این رابطه از نگاه دو طرف, اتحادی بسیار ضروری, اما کاملا هم, شکننده بوده است. مقاله حاضر در پی تقویت این فرضیه است که راهبرد امنیتی آمریکا در قبال عربستان سعودی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 با تغییراتی روبرو شد و از همکاری پرتنش به سیاست مهار- سرکوب تغییر جهت داد, اما این راهبرد طولانی نشد و نمی توانست باشد. پس از فرونشستن غلیان احساسات ناشی از 11 سپتامبر, نظر به اهداف و منافعی که وضعیت آمریکا ایجاب می کرد از حالت تهاجمی به حالت تعدیل یافته تری که پیشتر وجود داشت بازگشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID