video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

633

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان) جنگ ایران و عراق

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 49

چکیده

 صاحب نظران مسایل نفت و سیاست بر این باورند که در هر کشوری که جنگی رخ دهد و ذخایر نفتی در آنجا وجود داشته باشد, جنگ مذکور را نمی توان با نفت مرتبط ندانست. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میان دو کشور عمده صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس که به مخزن انرژی جهان شهرت دارد, رخ داد. با این حساب می توان از پیوند این جنگ با ثروت و درآمدهای نفت هر دو کشور و حتی نفت منطقه خلیج فارس سخن گفت. مقاله حاضر کوشیده است, رابطه میان نفت وتحولات مرتبط با آغاز, استمرار و پایان جنگ تحمیلی را به طور مشخص و منظم مورد بررسی قرار دهد. مقاله تاثیر درآمدهای نفت و پیامدهای ناشی از تغییر موازنه نفتی در منطقه خلیج فارس پس از پیروزی انقلاب را بر روند سیاسی و محاسبات دولتمردان عراق بررسی کرده و نشان می دهد نفت چگونه از این طریق به آغاز جنگ توسط عراق کمک کرد. در ادامه, مقاله نقش نفت در تامین هزینه های جنگ و سرپا نگه داشتن اقتصاد در هر دو کشور ایران و عراق و پیامدهای ناشی از بروز سومین شوک نفتی و تشدید جنگ نفت کش ها را بررسی کرده تا نشان دهد, این شرایط چگونه به ترتیب بر استمرار و پایان جنگ تاثیر گذاشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی