video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

275

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معضلات فدرالیسم در عراق

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 58

چکیده

 عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی, فدرالیسم را موثرترین شیوه برای حل معضل تاسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی, نژادی و مذهبی مواجه هستند.کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است, هم بر اساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم بر اساس ماده اول قانون اساسی دائم, فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است. با این وجود, نوعی حالت پروبلماتیک و معضل مانند در مورد آینده فدرالیسم در عراق وجود دارد و علت آن وجود بدعت گذاری ها و پاره ای از ابهامات در قانون اساسی عراق و همچنین معضلات حقوقی و عملی است که در مورد فدرالیسم در عراق وجود دارد.مقاله حاضر به بررسی این ابهامات و بدعت گذاری ها پرداخته و از سوی دیگر نشان می دهد که عدم بهره گیری از تجارب مثبت و موفق سایر سیستم های فدرال و وجود مشکلات عملی همچون وضعیت جغرافیایی – سرزمینی؛ معضل توزیع ثروت اقتصادی و معضلات ناشی از وجود گفتمان های رقیب در خصوص جایگاه کردستان باعث شده است که فدرالیسمی لرزان در عراق جریان یابد و فدرالیسم با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی