مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات سیاسی و بین المللی | سال:1390 | دوره:3 | شماره:7 | صفحه شروع:245 | صفحه پایان:285

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

263

دانلود:

132

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی روابط ترکیه و ایران با جمهوری آذربایجان (با رویکرد ساختار-کارگزار)

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 285

چکیده

 فروپاشی اتحاد شوروی یکی از مهمترین رویدادهای جهان در نیمه قرن 20 بوده است و تاثیرات عمیقی در سطح جهان, منطقه و روابط بین کشورها به جا گذاشته است. نتیجه این فروپاشی ظهور و حضور جمهوری های جدید در آسیای مرکزی و قفقاز است و از جمله این کشورها جمهوری آذربایجان می باشد (البته این کشور در سال های 1920-1918م (1299-1297ش) نیز دارای استقلال بوده است و سپس به اتحاد جماهیر شوروی الحاق گردید).سیاست کلی ایران در قبال همسایگان شمالی, و به ویژه جمهوری آذربایجان همکاری و حضور فعال است؛ چرا که موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین تاثیر آن بر کشورهای منطقه, این کشور را در مقام پل ارتباطی که دو منطقه پر اهمیت جهان یعنی آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس را به هم متصل می سازد, قرار داده است؛ اما در همین حال حضور ترکیه به عنوان رقیب منطقه ای ایران در جمهوری آذربایجان بر موفقیت ایران در دستیابی به اهداف خود در منطقه و به ویژه جمهوری آذربایجان تاثیراتی داشته است که ما معتقدیم تاثیر آن منفی بوده است؛ البته ترکیه در رقابت با ایران جدای از اشتراکات خویش با جمهوری آذربایجان از حمایت آمریکا نیز برخوردار بوده است و این مقاله معتقد است که پیروزی ترکیه در رقابت با ایران در ارتباط با جمهوری آذربایجان بیشتر متاثر از حمایت آمریکا از این کشور و مخالفت آمریکا با ایران می باشد, و برای تبیین این موضوع از چهارچوب نظری ساختار-کارگزار بهره می جوییم, چرا که ساختار, محدوده عمل کارگزاران را مشخص می کند و البته به کارگزارانی که با ساختار همسو باشند, بیشترین امکان استفاده از فرصت ها را می دهد و برای کارگزاران مخالف با ساختار, بیشترین محدودیت ها را ایجاد می کند. اما باید توجه داشت که ساختار مفهومی انتزاعی نیست و کارگزاری یک شخص, ساختار شخص دیگر است؛ بنابراین مخالفت با قدرتمندترین کارگزار به معنی مخالفت با ساختار می باشد و لذا کارگزاری قدرتمندترین کارگزار (آمریکا) برای مخالفینش به ساختاری تبدیل می شود که مانع از دستیابی مخالفانش به اهدافشان می گردد و بالعکس برای موافقانش بیشترین فرصتها و امکانات را فراهم می آورد و به همین دلیل همراهی ترکیه با آمریکا باعث دستیابی این کشور به اهدافش در رقابت با ایران در جمهوری آذربایجان گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID