video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

468

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر حضور آب، بنزیل الکل و درصد CNT بر روی خواص نانوکامپوزیت TiO2-CNT تولید شده به روش سل-ژل درجا

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 160

چکیده

 در این پژوهش, نانوکامپوزیت TiO2-CNT به روش سل-ژل درجا تهیه شده است. نقش پارامترهای این فرآیند بر روی مورفولوژی پودر نهایی در سه بخش حضور بنزیل الکل, مرحله افزودن آب و درصد CNT بررسی شد. جهت مشخصه یابی از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی و دستگاه پراش اشعه ایکس استفاده شد. در مرحله اول تاثیر کلسیناسیون انجام شده بر روی ساختار پودر ارزیابی شد. نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس نشان داد که پودرهای کامپوزیتی قبل از کلسیناسیون دارای ساختار آمورف است و بعد از آن به TiO2 با ساختار آناتاز تبدیل می شود. نتایج تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی نشان می دهند که در صورت استفاده نکردن از بنزیل الکل, پودری با مورفولوژی غیریکنواخت و آگلومره شده بدست می آید. علاوه بر این, حضور آب از ابتدای فرآیند منجر به واکنش هیدرولیز با سرعت آرام تر شده و لذا پودر نانوکامپوزیتی با ساختار ریزتر و پوشش مطلوب تر TiO2 روی CNT به دست می آید. همچنین با کاهش درصد CNT از 10 به 1 درصد, پودر کامپوزیتی با اندازه ذرات درشت تر تشکیل می شود که به دلیل کاهش سطح CNT در دسترس برای تشکیل ذرات TiO2 است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شافعی، علیرضا، و شیبانی، سعید. (1397). تاثیر حضور آب, بنزیل الکل و درصد CNT بر روی خواص نانوکامپوزیت TiO2-CNT تولید شده به روش سل-ژل درجا. فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)، 12(3 (پیاپی 46) )، 149-160. SID. https://sid.ir/paper/172694/fa

  Vancouver: کپی

  شافعی علیرضا، شیبانی سعید. تاثیر حضور آب, بنزیل الکل و درصد CNT بر روی خواص نانوکامپوزیت TiO2-CNT تولید شده به روش سل-ژل درجا. فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)[Internet]. 1397؛12(3 (پیاپی 46) ):149-160. Available from: https://sid.ir/paper/172694/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا شافعی، و سعید شیبانی، “تاثیر حضور آب, بنزیل الکل و درصد CNT بر روی خواص نانوکامپوزیت TiO2-CNT تولید شده به روش سل-ژل درجا،” فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)، vol. 12، no. 3 (پیاپی 46) ، pp. 149–160، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/172694/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی