video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

723

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ریزساختار و خواص متالورژیکی در جوشکاری قوسی تنگستن تحت گاز محافظ خنثی سوپرآلیاژ اینکلوی 925

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 در این پژوهش, جوشکاری سوپرآلیاژ پایه نیکل - آهن اینکلوی 925 با هدف بررسی اثر ترکیب شیمیایی فلزات پرکننده به کار رفته بر ریزساختار, خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی نواحی جوش داده شده مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور, از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن تحت گاز محافظ و دو فلز پرکننده پایه نیکلی ERNiCrMo-3 و ERNiCr-3 استفاده گردید. مشاهدات ریخت نگاری نشان داد که در پایان انجماد, ریزساختار فلزات جوش به صورت آستنیتی و با مورفولوژی دندریتی تشکیل شده است. به علاوه, در آزمایش کشش اگرچه استحکام کششی فلزات جوش کمتر از آلیاژ پایه اینکلوی 925 به دست آمد اما گسیختگی در نمونه ها در ناحیه متاثر از حرارت فلز پایه به وقوع پیوست. در آزمایش ضربه شارپی نیز فلز جوش ERNiCr-3 با جذب انرژی شکست بیشتر در مقایسه با فلز پایه اینکلوی 925 و فلز جوش ERNiCrMo-3 شکسته شد. با انجام آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نیز مشخص گردید که اختلاف پتانسیل خوردگی بین فلز پایه و فلز جوش ERNiCrMo-3 می تواند وقوع خوردگی گالوانیک را در ناحیه اتصال ترغیب کند. در آخر, با عنایت به نتایج حصول یافته, فلز پرکننده ERNiCr-3 انتخاب مناسب تری برای جوشکاری آلیاژ اینکلوی 925 تشخیص داده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرتضایی، علی، و قجاوند، احسان. (1395). بررسی ریزساختار و خواص متالورژیکی در جوشکاری قوسی تنگستن تحت گاز محافظ خنثی سوپرآلیاژ اینکلوی 925. فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)، 10(1 (پیاپی 36))، 13-24. SID. https://sid.ir/paper/172447/fa

  Vancouver: کپی

  مرتضایی علی، قجاوند احسان. بررسی ریزساختار و خواص متالورژیکی در جوشکاری قوسی تنگستن تحت گاز محافظ خنثی سوپرآلیاژ اینکلوی 925. فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)[Internet]. 1395؛10(1 (پیاپی 36)):13-24. Available from: https://sid.ir/paper/172447/fa

  IEEE: کپی

  علی مرتضایی، و احسان قجاوند، “بررسی ریزساختار و خواص متالورژیکی در جوشکاری قوسی تنگستن تحت گاز محافظ خنثی سوپرآلیاژ اینکلوی 925،” فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)، vol. 10، no. 1 (پیاپی 36)، pp. 13–24، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/172447/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی