video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,319

دانلود:

257

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آزمون مجذور کای بکار رفته در برخی از مقالات پزشکی با آزمون مجذور کای روند

نویسندگان

زمان پرور علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 29

چکیده

 یکی از متداولترین آزمونهای آماری در مجلات پزشکی و بهداشتی آزمون مجذور کای می باشد. به منظور مقایسه آزمونهای مجذور کای بکار برده شده در مقالات پزشکی و مقایسه آن با آزمون مجذور کای روند مطالعه ای مقایسه ای صورت گرفته است.در مقایسه این دو روش از نرم افزار EPI6 و زیر برنامه آزمون روند برای داده های کمی استفاده گردیده است. در این روش از جداول توافقی مندرج در مقالات مجلات علوم پزشکی که برای آنها آزمون مجذور کای انجام شده بود بهره گرفته شد. همچنین برای هر جدول انتخابی, آزمون مجذور کای روند صورت گرفت.بررسی حاضر نشان داد در حالیکه در برخی اوقات از آزمون مجذور کای, ارتباط دو متغیر را از نظر آماری معنی دار نشان می دهد, اما اگر از آزمون آماری مجذور کای روند استفاده شود رابطه از نظر آماری معنی دار نمی شود و بالعکس.با توجه به اینکه استفاده نامناسب از روش آماری در یک تحقیق پزشکی و بهداشتی می تواند به نتیجه گیری غلط منجر شود و بکارگیری نتایج حاصل از این تحقیقات ممکن است مخاطراتی برای سلامتی انسانها در برداشته باشد, پیشنهاد می گردد از روشهای آماری مجذور کای با احتیاط بیشتری استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  زمان پرور، علیرضا. (1380). مقایسه آزمون مجذور کای بکار رفته در برخی از مقالات پزشکی با آزمون مجذور کای روند. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 8(1 (مسلسل 19))، 26-29. SID. https://sid.ir/paper/17230/fa

  Vancouver: کپی

  زمان پرور علیرضا. مقایسه آزمون مجذور کای بکار رفته در برخی از مقالات پزشکی با آزمون مجذور کای روند. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1380؛8(1 (مسلسل 19)):26-29. Available from: https://sid.ir/paper/17230/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا زمان پرور، “مقایسه آزمون مجذور کای بکار رفته در برخی از مقالات پزشکی با آزمون مجذور کای روند،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 8، no. 1 (مسلسل 19)، pp. 26–29، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/17230/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی