video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

648

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان های استان زنجان

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 110

چکیده

 به منظور بررسی وضعیت ویروس های مهم متعلق به جنس نپوویروس از تاکستان های استان زنجان, نمونه برداری در سال های زراعی 95-94 به صورت انتخابی از گیاهان دارای نشانه های مشکوک به بیماری های ویروسی انجام و درمجموع 168 نمونه ی گیاهی دارای نشانه و بدون نشانه گرد آوری شد. استخراج آر. ان. ای کل از بافت های برگی و آوندی 57 نمونه بر اساس نشانه ها و مناطق نمونه برداری شده انجام گرفت و cDNA آن ها ساخته شد و سپس, آزمون پی سی آر توسط آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر (افزونش) بخشی از ژنگان (ژنوم) نپوویروس های موزاییک آرابیس (Arabis mosaic virus, ArMV), بدشکلی انگور (Grapevine deformation virus, GDeV), برگ بادبزنی انگور (Grapevine fanleaf virus, GFLV) و لکه ی حلقوی گوجه-فرنگی (Tomato ring spot virus, ToRSV) انجام گرفت. نتایج واکنش زنجیره ای پلمیراز گویای تکثیر قطعه های مورد انتظار از ویروس های ArMV, GDeV, GFLV و ToRSV به ترتیب از 7/15, 7/15, 5/10 و 14 درصد نمونه ها بود. پس از تعیین توالی, همردیف سازی ترادف نوکئوتیدی قطعه های تکثیرشده با دیگر توالی های موجود در بانک ژن و تحلیل تبارزائی توسط برنامه ی MEGA6, با روش Neighbor-Joining انجام شد. بررسی رابطه های تبارزائی بر اساس توالی های نوکلئوتیدی نشان داد, جدایه-های ردیابی شده در این تحقیق با جدایه هایی از کشورهای مختلف هم گروه اند که در بیشتر موارد ارتباط جغرافیایی بین جدایه های ردیابی شده و دیگر جدایه ها را نشان می دهد. این نخستین تحقیق جامع بر اساس داده های مولکولی از نپوویروس-های مهم انگور در استان زنجان و نخستین گزارش ویروس بدشکلی انگور از این منطقه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرادی، رقیه، کولیوند، داوود، عینی، امید، و حاجی زاده، محمد. (1397). شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان های استان زنجان. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 99-110. SID. https://sid.ir/paper/171687/fa

  Vancouver: کپی

  مرادی رقیه، کولیوند داوود، عینی امید، حاجی زاده محمد. شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان های استان زنجان. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):99-110. Available from: https://sid.ir/paper/171687/fa

  IEEE: کپی

  رقیه مرادی، داوود کولیوند، امید عینی، و محمد حاجی زاده، “شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان های استان زنجان،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 99–110، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171687/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی