Start: 2/2/2023 5:21:21 AMEnd: 2/2/2023 5:21:22 AM >> 647

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گونه (Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 225

چکیده

 گونه های جنس Scirtothrips Shull حشرات ریزی اند که چندین گونه آن بر روی محصولات مختلف در دنیا به عنوان آفاتی مهم, شناخته شده اند. در این مطالعه, برای نخستین بار گونهHood S. dorsalis از ایران گزارش می شود. رنگ بدن این گونه به طور کلی روشن است, اما بندهای انتهایی شاخک تیره اند. بندهای استرنیت شکم به جز در ناحیه جلویی میانی از ردیف های موهای ریز پوشیده شده است. جمعیت زیادی از این گونه در باغ های مرکبات جهرم در استان فارس, جنوب ایران, در بهار و تابستان سال 1394 جمع آوری شده است. تغذیه این تریپس از برگ ها باعث ایجاد شکل های غیرطبیعی, از جمله باریک شدگی و ضخیم شدن برگ ها می شود. این آفت, سلول های اپیدرمی میوه ها را سوراخ می کند و حالت چوب پنبه ای یا خراش های نقره ای روی پوست ایجاد می کند. آثار خسارت این گونه بر روی برگ ها و نیز میوه ها شرح داده شده و تصاویر آن ارائه گردیده است. درباره امکان انتقال ویروس توسط S. dorsalis بحث شده است. ویژگی های تشخیصی به همراه شکل های مرتبط تهیه و ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی