video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

516

دانلود:

354

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 218

چکیده

 در حال حاضر, انتقال ژرم لاین در حشرات روشی گسترده برای تجزیه و تحلیل عملکرد ژن و توسعه گونه های اصلاح شده ژنتیکی است. اطلاعات زیادی درباره نشو و نمای قسمت هایی از مغز جنین حشرات موجود نیست. به این منظور, چندین لاین تراریخت T. castaneum به هدف تعیین نقش برخی ژن های درگیر در نشو و نمای مغز ایجاد گردید. توالی کامل ژنوم T. castaneumمشخص  شده است و روش هایی نیز برای ایجاد حشرات تراریخت این گونه ارائه شده است. در این پژوهش از عنصر متحرک piggy Bac به عنوان ناقل به T. castaneum استفاده شد. پلاسمید دهنده حاوی ناحیه ژنی مورد نظر, به جنین استرین چشم سفید (Tc vermilion-deficient) تزریق گردید. لاین جهش یافته چشم سفید, دارای آسیب در ژن vermilion است, اما از طرفی پلاسمید دهنده مورد نظر دارای ژنTc vermilion  و تحت پروموتر 3xP3 است که سوسک های تراریخت را قادر به بیان ژن مذکور و در نتیجه ایجاد رنگ تیره چشم می کند. در این مطالعه, لاین های تراریخت حاوی نواحی تنظیمی برخیژن های مهم در نشو و نمای مغز ایجاد شدند. این لاین ها به منظور ردیابی رشد نئورو بلاست ها از ابتدای رشد تا ساختار کاملا رشد یافته در مغز حشره تراریخت, ساخته شدند. به علاوه, این لاین ها امکان تشخیص ژن ها و مطالعات عملکردیشان را در مغز T. castaneum فراهم خواهند آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بی غم، مهدیه، حسینی نوه، وحید، و الهیاری، حسین. (1394). ایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 46(2)، 207-218. SID. https://sid.ir/paper/171536/fa

  Vancouver: کپی

  بی غم مهدیه، حسینی نوه وحید، الهیاری حسین. ایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1394؛46(2):207-218. Available from: https://sid.ir/paper/171536/fa

  IEEE: کپی

  مهدیه بی غم، وحید حسینی نوه، و حسین الهیاری، “ایجاد لاین های تراریخت برای مطالعه نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae،” دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 46، no. 2، pp. 207–218، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/171536/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی