مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

88

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 119

چکیده

کارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی, رفاه, آرامش و آسایش انسانها همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاستی مناسبی نیز ارایه شده است. در زمان حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها, هر روز نقش شهرداری ها در اداره و مدیریت شهر پر رنگتر می شود, بنابراین برای برنامه ریزی و عملکرد بهتر شهرداری ها اندازه گیری کارایی آنها لازم به نظر می رسد. در این تحقیق تلاش شده تا کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش DEA و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ستاده محور (BCC-O) برای دوره 87-84, با در نظر گرفتن مساحت حوزه شهری, تعدادکارکنان شهرداری و درآمدهای شهرداری به عنوان نهاده و هزینه های عمران شهری به عنوان ستاده (خروجی), محاسبه گردد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درسال 84, 47.62 درصد, در سال85 , 27.27 درصد, در سال86 , 31.82 درصد و در سال 87, 45 درصد شهرداری های استان کارا بوده اند. بیشترین میانگین کارایی مربوط به سال 87 و کمترین مربوط به سال 85 می باشد. همچنین بیشترین میانگین کارایی در طول دوره, از میان واحدهایی که دارای اطلاعات کامل بوده اند, مربوط به شهرداری سقز و کمترین میانگین کارایی در طول دوره از آن شهرداری سریش آباد بوده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  محمودی خوشرو، ا.، و قاسمی، ع. (1389). بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA). مدیریت صنعتی, 5(13), 103-119. https://sid.ir/paper/171214/en

  Vancouver: کپی

  محمودی خوشرو امید، قاسمی عابدین. بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA). مدیریت صنعتی. 1389 [cited 2023January29];5(13):103-119. Available from: https://sid.ir/paper/171214/en

  IEEE: کپی

  محمودی خوشرو، ا.، قاسمی، ع.، 1389. بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA). مدیریت صنعتی, [online] 5(13), pp.103-119. Available: https://sid.ir/paper/171214/en.