video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

609

دانلود:

303

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفی اختلال های رفتاری دانش آموزان دیرآموز ارجاعی به کلینیک کاردرمانی

نویسندگان

بهنیا فاطمه

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 72

چکیده

 هدف: مراد از این پژوهش بررسی کیفی اختلال های رفتاری دانش آموزان دختر دیرآموز بوده است. روش: نخست 24 دانش‏آموز دارای اختلال رفتاری که ازسوی آموزگاران به کلینیک کاردرمانی ارجاع شده بودند توسط پرسشنامه رفتاری راتر (فرم آموزگار) مورد سنجش قرارگرفتند. سن آنها بین 8-6 سال بود. برپایه پرسشنامه رفتاری راتر, 18 نفر دارای اختلال رفتاری بودند که با خانواده‏های آنها و آموزگارانشان نشست‏های گروهی تشکیل گردید. همچنین رفتار دانش‏آموزان در محیط آموزشی مشاهده شد. یافته‏ها: نشان داد که اختلال رفتاری دانش آموزان دیرآموز بیشتر از نوع وابستگی به مادران در انجام تکالیف درسی و رفتارهای عادتی (ناخن جویدن, لب مکیدن, جویدن مداد و ...) بود. اختلال در رفتارهای سازگارانه برای کاهش اضطراب ناشی از عدم موفقیت در کسب نمره 20 و پیشرفت تحصیلی در شکلهای گوناگون در این کودکان نیز دیده شد. نتیجه: اختلال های رفتاری شایع همراه با دیرآموزی به راحتی با مشاوره با والدین و آموزگاران قابل شناسایی, راهنمایی و درمان است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی