video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

685

دانلود:

99

استناد:

15

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همه گیر شناسی خودکشی از طریق پزشکی قانونی در استان کرمان

نویسندگان

طاهریان ناهید

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 12

چکیده

 هدف: بررسی همه گیر شناسی خودکشی می توند زمینه را برای اقدامات موثر پیشگیرانه فراهم آورد. این پژوهش در این راستا و با هدف بررسی همه گیر شناسی خودکشی در استان کرمان اجرا شده است. روش: در این پژوهش مقطعی که طی یک سال شمسی در استان کرمان انجام گرفت با مراجعه به پزشکی قانونی به کمک روش سرشماری و یا به کارگیری پرسشنامه, تمامی موارد بررسی و در شهر کرمان با بستگان آنها  مصاحبه انجام شد. یافته ها: 63 مورد خودکشی در یک سال در استان کرمان (2 نفر در شهرستان کرمان) ثبت گردید. میزان بروز خودکشی در یکسال در استان 3.1 درصد هزار نفر و در شهرستان های استان از صفر رفسنجان و شهر بابک, تا 7.3 درصد هزار نفر در شهرستان زرند بود. نسبت مرد به زن 2.26 برابر بود.با در نظر گرفتن توزیع سنی جمعین استان, خودکشی در گروه نوجوان و جوان شایعتر از افراد مسن تر بود (P<0.05). خودکشی در فصول گرم سال بیشتر رخ داده بود و شایعترین روش خودکشی استفاده از سموم و پس از آن حلق آویز کردن بود. در این پژوهش, بستگان فرد درگذشته تنها در 32 درصد موارد بیماری روانی را علت خودکشی می دانستند و فقط 4 درصد افراد سابقه مراجعه به روانپزشک داشتند. به نظر می رسد در استان کرمان الگوی زمینه ای با میزان متوسط و پایین وجود دارد که اخیرا با یک اپیدمی در شهر کرمان و جنوب استان روبرو هستیم. در این مقاله الگویی برای توجیه تفاوت های منطقه ای, بروز خودکشی, پیشنهادهایی برای کاهش میزان روبرو آن و ادامه پژوهش های بعدی ارایه شده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی